Rivierengebied

Nieuwe aanpak voor staalslakken Spijk

Staalslakken.
Staalslakken. © SRC
SPIJK GEM LINGEWAAL - Voor de staalslakken die in de omgeving van golfbaan The Dutch in Spijk liggen, is zicht op een definitieve oplossing. De eigenaar van het terrein heeft in samenwerking met BAM Infra een oplossing ontwikkeld voor het beheersen van de effecten voor milieu en de omgeving. Deze oplossing is een geconcentreerde berging van staalslakken in een zogeheten Landmark op het terrein.
Dit plan komt in plaats van de berging van staalslakken in een grondwal parallel aan de A15 / Betuweroute. Dit eerdere plan voldoet na uitgebreide bestudering niet. Met name vanwege de bodemopbouw ter hoogte van de geplande grondwal zijn er onverantwoorde risico’s.

Landmark

De staalslakken worden op een oppervlakte van 200 x 200 meter toegepast en totaal afgedekt. Om zettingen van de ondergrond beheersbaar te maken wordt verticale drainage toegepast in de grondlaag onder de staalslakken. Vanwege de hoeveelheid staalslakken en afdeklagen ontstaat er eenLandmark met een hoogste punt van maximaal 20 meter. Het meest geschikte terrein is het westelijk deel van het projectgebied. De Landmark creëert een uniek recreatielandschap, waar ruimte mogelijk is voor bijvoorbeeld wandel-, ruiter- en MTB-paden, een openluchttheater, sportveld of skatebaan.

Grote voordelen

Het realiseren van de Landmark biedt grote voordelen en brengt risico’s onder controle. Het is de snelste oplossing voor milieuproblematiek van de staalslakken. Het nieuwe plan is uitvoerbaar in drie jaar, tegenover zes jaar voor het realiseren van de grondwal. De Landmark maakt ook het risico op grondverschuiving van de Betuweroute beheersbaar. Tot slot worden geotechnische risico’s worden voorkomen of beheerst.

Gemeente positief

Dit plan is met een principeverzoek eerder aan het college van B&W voorgelegd. Dit is in eerste aanleg positief ontvangen. Het college ziet het ingediende principeverzoek als volwaardig alternatief en heeft The Dutch gevraagd het plan verder uit te werken en te toetsen. Het college heeft aangegeven dat er veel voordelen binnen bereik komen met deze oplossing en dat het doorlopen van een volledige vergunningprocedure de juiste weg is om tot conclusies te komen. Het college heeft daarop The Dutch uitgenodigd om een vergunningaanvraag in te dienen om dat proces op te starten. De komende tijd zal dit door de gemeente en de Omgevingsdienst Rivierenland beoordeeld worden.

In gesprek met omwonenden

The Dutch is verheugd over de positieve reactie van de gemeente en heeft inmiddels een vergunningsaanvraag ingediend. Ook zijn de eerste gesprekken gepland met de direct aanwonenden om hen nader te informeren over het voorstel. De initiatiefnemers verwachten in maart weer een bewonersbijeenkomst te houden in het gebied.