Noord-Veluwe

Presentatie regioplan Noord-Veluwe en Zeewolde voor Integraal Zorgakkoord

Presentatie regioplan Noord-Veluwe en Zeewolde voor Integraal Zorgakkoord
Presentatie regioplan Noord-Veluwe en Zeewolde voor Integraal Zorgakkoord © LOEmedia
ELBURG - Donderdag 7 december presenteerden inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraar Zilveren Kruis met trots het regioplan voor Noord-Veluwe en Zeewolde. Dit plan, een onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA), vormt een routekaart voor de noodzakelijke transformaties en verbeteringen in de gezondheidszorg in de regio voor de komende jaren.
Wethouder Willem Krooneman, bestuurlijk trekker van de gemeenten op de Noord-Veluwe en Zeewolde, en Rutger de Vries, senior manager bij Zilveren Kruis, benadrukken de essentiële vragen die de betrokken partijen gezamenlijk hebben aangepakt: Hoe kunnen we de gezondheid en het welbevinden van inwoners verbeteren? Hoe waarborgen we toegang tot zorg en ondersteuning wanneer nodig, nu en in de toekomst?
Wethouder Krooneman is trots op de realisatie van deze routekaart: “Ik wil onze inwoners en de betrokken partijen bedanken voor hun input en het tot stand brengen van dit plan. Samenwerking is de sleutel tot succes en we zijn ervan overtuigd dat we door gezamenlijke inspanningen onze regio de komende jaren verder kunnen versterken. De routekaart bouwt voort op de intensieve samenwerking die er al is tussen de verschillende partijen, onder andere onder de vlag van GezondVeluwe.”

De thema’s van de routekaart

De routekaart omvat de ambitie en gezamenlijke plannen van alle betrokken partijen, ontwikkeld in overleg met de inwoners van de regio. De thema’s die centraal staan zijn: Ouderen en chronisch zieken, mentale gezondheid, gezondheidsverschillen en menselijk kapitaal. Alle initiatieven komen tot stand mét en sluiten aan bij de leefwereld van de inwoner, kennen een buurtgerichte aanpak en hebben als basis Positieve Gezondheid.
De routekaart integreert bestaande initiatieven en biedt richting aan de uitdagingen die naar voren zijn gekomen uit het regiobeeld en de werksessies. Het IZA, geldig tot en met 2026, creëert een flexibele ruimte voor de regio om te reageren op onvoorziene ontwikkelingen.
Rutger de Vries voegt hieraan toe: Dankzij het regioplan staan we aan het begin van een nieuw hoofdstuk. In nauwe samenwerking werken we verder aan onze gezamenlijke ambitie: vitaal en zelfstandig leven voor alle inwoners, het organiseren van toekomstbestendige zorg en verbinden van zorg en welzijn.”
Het regioplan, voortkomend uit het landelijk akkoord IZA, vormt een cruciale stap in de richting van een gezondere samenleving.