Rijk van Nijmegen

Economie koelt af, toch veel vacatures in Rijk van Nijmegen

.
. © RN7
REGIO - Het aantal vacatures in de regio Rijk van Nijmegen zal dit jaar en in 2024 dalen. Toch zijn er in deze regio nog altijd opvallend veel vacatures. Vóór corona in 2019 telde het Rijk van Nijmegen 4.200 openstaande vacatures; medio 2023 zijn dat er 6.700. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.
Vacatures staan steeds vaker langdurig open. Dat komt omdat het alsmaar moeilijker wordt om geschikte kandidaten te vinden voor de vacatures. De vraag van werkgevers sluit vaak niet aan op het aanbod van werkzoekenden.

Vergrijzing speelt grote rol

De werkzoekenden van nu zijn veelal mensen met een lagere opleiding of zonder een startkwalificatie. Ze zijn soms langdurig werkloos en hebben een eenzijdige werkervaring. Deze groep heeft meer ondersteuning nodig om aan het werk te komen en te blijven.
Het hoge aantal vacatures wordt mede veroorzaakt door de grote aantallen werknemers die met pensioen gaan. Deze vergrijzing gaat volgens het UWV de komende jaren onverminderd verder.

Afkoelende economie

Het aantal jongeren dat na de opleiding de arbeidsmarkt betreedt, is in het Rijk van Nijmegen in potentie voldoende. Echter, niet alle jongeren die zijn afgestudeerd aan ROC Nijmegen, HAN of Radboud Universiteit, gaan in deze regio aan het werk. Ook sluiten de gevolgde opleidingen niet altijd aan op de regionale vraag naar personeel.
Dit jaar is er een einde gekomen aan de langdurige daling van het aantal ww-uitkeringen. Het UWV verwacht dat het aantal ww-uitkeringen dit en volgend jaar landelijk licht gaat stijgen. Dat komt door de afkoelende economie.

Arbeidsmarkt zeer krap

De spanning op de arbeidsmarkt is sinds medio 2022 iets afgenomen, door de daling van het aantal vacatures. Toch is die spanning nog steeds zeer hoog, aldus het UWV. Deze krapte op de arbeidsmarkt geldt voor veel beroepsgroepen, zoals ICT, zorg en welzijn, dienstverlening en transport en logistiek. In het Rijk van Nijmegen is eigenlijk alleen de arbeidsmarkt voor creatieve en taalkundige beroepen in evenwicht.