Rivierengebied

Vijf Drutense voetbalclubs voelen zich aan hun lot overgelaten

Voetbalclub FDIO '30
Voetbalclub FDIO '30 © Streetview
DRUTEN - De vijf voetbalclubs in de gemeente Druten hebben steeds meer moeite om hun sportaccommodatie goed te beheren. Sinds de privatisering in 2012 zijn de verenigingen zelf verantwoordelijk voor de voetbalvelden en de andere accommodaties.

Hogere kosten

Door de hogere materiaal- en bouwkosten, de gestegen energierekening en de meer dan verdubbeling van de OZB-belasting, kunnen de clubs nauwelijks nog sparen voor nieuwe investeringen. Dat staat in een informatienota, waar de gemeenteraad binnenkort over praat.
De zelfredzaamheid wordt ook bemoeilijkt door het teruglopende aantal vrijwilligers en bestuurders. Bovendien kiezen de mensen vaker voor andere sporten en is er überhaupt minder deelname aan sport na de coronaperiode.

Wekelijks 1400 sporters

De voetbalclubs voelen zich regelmatig aan hun lot overgelaten en missen een aanspreekpunt en de regie van de gemeente. Volgens de verenigingen is er nu geen enkel gemeentelijk beleid ten aanzien van de voetbalclubs. Zij worden geconfronteerd met onvoorziene kostenposten, waarmee bij de privatisering geen rekening is gehouden.
De voetbalclubs zijn van mening dat zij een belangrijke functie vervullen binnen de verschillende kernen van de gemeente. Zij zorgen voor sociale samenhang en bevorderen het sport- en beweegaanbod, wat positief is voor de gezondheid van de bewoners. De vijf clubs zorgen er gezamenlijk voor dat wekelijks ruim 1400 leden sporten.

Vast aanspreekpunt

Naar aanleiding van de informatienota wil het college van B&W nu onderzoeken hoe de gemeente zou kunnen bijdragen aan het onderhoud van de sportvelden. Ook wil het college een vast aanspreekpunt voor verenigingen aanwijzen, waar zij met alle vragen terecht kunnen.
Daarnaast wordt volgens het college bekeken hoe de jaarlijkse OZB-belasting voor sportaccommodaties kan worden afgeschaft of gedempt. Verder wil men onderzoeken of de huidige structuur van stichtingen en privatiseringsovereenkomsten nog voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.