Arnhem en omstreken

Arnhem wil 25 huizen slopen voor nieuwbouw rond Station Presikhaaf

ARNHEM - Arnhem wil 25 huizen slopen in de buurt rondom de Schaapsdrift om er uiteindelijk zo'n 440 huizen terug te kunnen bouwen. Dat blijkt uit de plannen die de gemeente heeft voor de buurt vlakbij station Presikhaaf. Het stationsgebied moet worden verstedelijkt en er moet meer groen komen, vertelt de wethouder die bewoners dinsdagavond bijpraat over de toekomst van de buurt.
De omgeving van het treinstation moet groener en verstedelijkt worden, stelt wethouder Cathelijne Bouwkamp. Sloop van bestaande huizen zou onvermijdelijk zijn. De gemeente wil de grond in bezit krijgen via de omstreden Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Zo'n 150 huizenbezitters konden daardoor hun huis en grond niet verkopen op de vrije markt. Bij verkoop heeft de gemeente Arnhem het eerste recht van koop.
Een deel van de wijk kreeg maandag al slecht nieuws. Zo hoorde Angelique Jansen, evenals haar directe buren, dat er appartementen moeten komen op de plek waar haar huis nu nog staat.

'Maar ik ga mijn huis niet aan de gemeente verkopen'

Angelique Jansen is één van de huizenbezitters die zich al anderhalf jaar verzet tegen die wet. Ondanks haar protest en haar actieve rol in de bewonersvereniging kreeg zij maandag onaangenaam bericht, vertelt ze geëmotioneerd voor de camera van streekomroep RTV Connect.
(De tekst van het artikel loopt door onder de video)
Huizenbezitters klaagden over slapeloze nachten omdat ze zich financieel gegijzeld voelden door de opgelegde maatregel. De huizenbezitters kwamen in protest, woonden veel vergaderingen bij waardeel verzet van bewoners en huizenbezitters die in verweer kwamen tegen de plannen. Zo richtten zij een vereniging op tot het behoud van de Schaapsdrift en omgeving.
De gemeenteraad vergaderde avond aan avond over de kwestie, veel bewoners en huizenbezitters gingen telkens weer met hun spandoeken naar het stadshuis. De wethouder kreeg de opdracht om uit te gaan van bestaande bebouwing, sloop mag alleen maar worden gedaan als daar zwaarwegende belangen voor zouden zijn.
Nadat de gemeenteraad de plannen van de wethouder fors naar beneden bijstelde, paste de wethouder het gebied waarbij het voorkeursrecht nog van kracht was aan. Deze zomer bleek dat er zeker 23 huizen zijn aangekocht door de gemeente Arnhem die nu alsnog niet nodig blijken.
Die huizen worden nu door de gemeente weer tijdelijk verhuurd. Volgens de wethouder worden de panden daarna weer verkocht. Het kwam haar op forse kritiek te staan. De gemeente wilde deze zomer geen antwoord gegeven op de vragen van de streekomroep over hoeveel geld dit de gemeente kostte.

Geen zelfreflectie

Wethouder Bouwkamp wil dinsdag niet reflecteren op haar rol in de kwestie. De wethouder gaat niet in op de vraag wat zij beter had moeten doen als ze het nog eens kon overdoen. Op de vraag of de gemeente Arnhem inmiddels geen huisjesmelker is door de aankoop, verhuur en latere verkoop van huizen, stelt de wethouder dat dat 'maar tijdelijk is',. zo valt te zien in deze video.
(De tekst van het artikel loopt door onder de video)
"Dat is tijdelijk. En dat is hoe dat gaat bij de Wet voorkeursrecht gemeenten en waarom je die oplegt. Er is sprake van een wooncrisis en dat betekent dat we de komende jaren heel veel woningen willen gaan bouwen omdat heel veel mensen wachten op een woning."

Gemeenteraad aan zet

De gemeenteraad is uiteindelijk aan zet om de conceptplannen van het stadsbestuur bij te sturen. Tot nu toe bleek in de gemeenteraad vooral bij de coalitiepartijen genoeg steun te zijn voor de plannen van de wethouder.
Bewoners worden bij de plannen betrokken, stelt Bouwkamp. Ook zou het voor hen mogelijk worden om een huis terug te krijgen als er nieuwe huizen worden gebouwd.