Rijk van Nijmegen

Nijmegen geeft drie schenkingen aan de Radboud Universiteit

José Sanders, de 60e rector magnificus van de Radboud Universiteit
José Sanders, de 60e rector magnificus van de Radboud Universiteit © RN7
NIJMEGEN - De Radboud Universiteit heeft op dinsdag 17 oktober tijdens de 'Dies Natalis' de Nijmeegse Zilveren Erepenning ontvangen vanwege haar grote betekenis voor de stad. De universiteit heeft ook een collectie historische boeken en een voormalig schoolgebouw in bruikleen mogen ontvangen.
De penning is in ontvangst genomen door prof. dr. D.H.J. Wigboldus, de voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit. Met het toekennen van de Erepenning spreekt de gemeente Nijmegen haar dankbaarheid en ondersteuning uit aan de Radboud Universiteit voor haar inzet en belang voor de stad en haar inwoners.

Latijnse School en historische boeken

De gemeente Nijmegen heeft nog meer cadeaus gegeven aan de Radboud Universiteit. De universiteit mag het gebouw van de Latijnse School tijdelijk in gebruik nemen van de gemeente. Het plan is om de Latijnse School om te toveren tot een soort 'university-in-residence', waar wetenschap toegankelijk gemaakt wordt. In de 'Radboud CityLab', zoals het genoemd wordt, gaan culturele uitingen en speciale programma's plaatsvinden, onder begeleiding van vrijwilligers en professionele onderzoekers. De universiteit mag de Latijnse School gebruiken van begin 2024 tot en met de zomer van 2025.
De gemeente heeft een verzameling historische boeken aan de Universiteit cadeau gedaan, die de universiteitsbibliotheek tot nu toe leende. Het gaat om een collectie van circa 4.000 boeken en brochures, over algemene en Nederlandse geschiedenis, negentiende-eeuwse werken op het gebied van geneeskunde, natuurwetenschappen en waterhuishoudkunde, klassieke teksten, literatuur, theologie en rechtsgeleerdheid, oudere werken over godgeleerdheid, rechtshistorie en geschiedenis, veelal in het Latijn. Het oudste boek dateert uit 1530 en is een tweedelig boek in het Latijn van een Franse theoloog over oecumenische concilies.