Rijk van Nijmegen

Zorgen om leefklimaat in wijk Lindenholt

Lindenholt
Lindenholt © Google Street View
NIJMEGEN - De inwoners van Lindenholt en verschillende lokale politieke partijen maken zich zorgen om de leefbaarheid van de wijk. Door een toename aan verkeersdrukte in de wijk is er ook een toenemende zorg over de veiligheid en luchtkwaliteit in Lindenholt.
De zorgen om het leefklimaat komen voornamelijk door de toenemende verkeersdrukte in de wijk. Nijmegen groeit en daarmee neemt de verkeersdrukte toe. Dit probleem speelt niet alleen in het centrum van de stad, maar ook in wijken zoals Lindenholt. In dit stadsdeel is de verkeersdrukte merkbaar op de doorgaande wegen, voornamelijk op de IJpenbroekweg. Een toename aan verkeersonveiligheid gaat gepaard met de toename aan verkeersdrukte.
Door de toenemende verkeersdrukte zijn er ook zorgen over de luchtkwaliteit in de wijk. De luchtkwaliteit zou daarbij extra verslechterd worden door omliggende wegen, het Maas-Waalkanaal, de vuilverbranding, het havengebied en industrieën.

Petitie en aandacht vanuit de politiek

Op 12 juli hebben leden van de Wijkvereniging De Meeuwse Acker een petitie overhandigd aan de plaatsvervangende voorzitter van de gemeenteraad. De petitie 'Verbeter het leefklimaat in stadsdeel Lindenholt' was op dat moment als door 265 inwoners ondertekent.
De fracties van SP, PvdD, PvdA en GN.nu vinden het belangrijk dat er aandacht komt voor Lindenholt en dat er maatregelen getroffen moeten worden om de wijk verkeersvriendelijk te maken en te zorgen voor een fijne leefomgeving met een gezonde luchtkwaliteit. Bewoners hebben actief nagedacht over de oplossingsrichtingen die de verkeersdrukte verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Deze oplossingen zijn nu voorgelegd aan het College van burgemeester en wethouders.