Rivierengebied

Co Verdaas stopt als dijkgraaf bij waterschap Rivierenland

Co Verdaas stopt als dijkgraaf bij waterschap Rivierenland
Co Verdaas stopt als dijkgraaf bij waterschap Rivierenland © Waterschap Rivierenland
TIEL - Dijkgraaf Co Verdaas van waterschap Rivierenland stopt en gaat een nieuwe uitdaging aan als regeringscommissaris voor het Nationaal Deltaprogramma.
In december legt hij na bijna 5 jaar zijn functie als dijkgraaf neer. ‘Ik vind het zeer eervol dat ik als deltacommissaris een bijdrage mag leveren aan een klimaatbestendige toekomst van onze delta. Water heeft Nederland gevormd en zal dat blijven doen. We hebben een traditie van beschermen tegen het water en een ambitie te leven met het water. Binnen het Deltaprogramma zet ik me graag in om daar een goede verbinding tussen te leggen’, aldus Verdaas.

Deltacommissaris

Als onafhankelijk regeringscommissaris bewaakt hij de voortgang van het Nationaal Deltaprogramma waarin overheden en kennisinstellingen met maatschappelijke organisaties en bedrijven samenwerken om Nederland op de lange termijn te beschermen tegen overstromingen en weersextremen en te zorgen voor voldoende zoetwater.
De deltacommissaris rapporteert ieder jaar op Prinsjesdag over de uitvoering van het Deltaprogramma en adviseert het kabinet gevraagd en ongevraagd over vraagstukken op het gebied van klimaatadaptatie. 

Opvolging

Naast zijn werkzaamheden als deltacommissaris blijft Verdaas ook aan het werk als deeltijdhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Het bestuur van Waterschap Rivierenland gaat zo spoedig mogelijk aan de slag met de opvolgingsprocedure.