Rijk van Nijmegen

College Nijmegen: "Kosten aanplant bomen bovennormaal gestegen"

Het Bosje van de Baron in Neerbosch-Oost.
Het Bosje van de Baron in Neerbosch-Oost. © Google Street View
NIJMEGEN - De kosten voor de aankoop en aanplant van bomen zijn de afgelopen tijd bovennormaal gestegen. Dat concludeert het Nijmeegse college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. In deze brief geeft het college uitleg over de uitbreiding van het bomenareaal in de stad.
Bomen zijn duurder geworden en er zijn veel ruimtelijke hindernissen. Zo liggen er veel kabels en leidingen in de grond, en niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook de verkrijgbaarheid van plantmateriaal is een onzekere factor. Volgens het college is het aanplanten van bomen "vooral boven verwachting hoog" als er graafwerkzaamheden, grondverzet en specialistische maatregelen nodig zijn.

Gestegen kosten 3 ton

Door al deze problemen heeft de gemeente tot nu toe voornamelijk bomen geplant op makkelijke locaties, zoals bijvoorbeeld op gras. Vergroenen op versteende plaatsen waar dat het meest nodig is, blijkt momenteel lastig haalbaar, zo stelt het college.
Voor de uitvoering van het gemeentelijk Bomenplan is tot en met 2026 ongeveer twee miljoen euro begroot. Alleen al dit jaar is er 300.000 euro extra nodig om de gestegen kosten te kunnen dekken.

Bomenwachter houdt toezicht

De gemeente is van plan om extra bomen uit te geven op de jaarlijkse Boomfeestdag. Groen dat verloren is gegaan door het kappen van bomen of bosplantsoen, wordt op deze wijze gecompenseerd in de particuliere tuinen of op schoolpleinen.
Nijmegen heeft begin dit jaar een zogeheten 'Bomenwachter' aangesteld. Die houdt boomtechnisch toezicht bij de uitvoering van projecten en draagt zorg voor de handhaving op kapvergunningen, herplant, illegale kap en behoud van bomen. Diens precieze bevoegdheden worden binnenkort officieel vastgelegd.