Achterhoek

Overlast door arbeidsmigranten aangepakt

Oude IJsselstreek bestrijdt overlast arbeidsmigranten met regels
Oude IJsselstreek bestrijdt overlast arbeidsmigranten met regels © REGIO8
Oude IJsselstreek wil de overlast van arbeidsmigranten inperken en komt met nieuwe eisen voor verhuurders. Door regels op te stellen over onder meer de huisvesting, afval, het parkeren en geluidsoverlast moet het beter worden voor inwoners, maar ook voor de werknemers zelf.
“We zijn niet de gemeente met de allergrootste problemen, maar we hebben echt plekken waar het schuurt”, zegt burgemeester Otwin van Dijk over de noodzaak voor het beleid. Er is onder meer sprake van afval-, geluids- en parkeeroverlast. De slechte huisvesting ziet Van Dijk als belangrijke reden daarvoor: “Ook in Ulft en Varsseveld hebben we plekken waar te veel arbeidsmigranten in één woning woonden, dat zorgt voor druk op de omgeving. Voor het probleem groter wordt, willen we hier regulerend in optreden. Arbeidsmigranten moeten kunnen rekenen op een fatsoenlijke plek.”
Bewoners van de Schoolstraat in Ulft uitten recent nog hun zorgen over vechtpartijen, intimidatie en geluids- en stankoverlast vanwege de arbeidsmigranten die in hun buurt wonen. “Als er veel mensen op een kleine locatie met elkaar leven, zie je dat er onderling spanningen ontstaan”, verklaart Van Dijk. “Dat uit zich soms in agressie op straat, of geluidsoverlast. Dat zijn de bekende of gebruikelijke overlastkwesties waar we dus regels voor moeten stellen.”

Maximumaantal

Binnen de nieuwe regels is onder meer een minimumaantal vierkante meters leefruimte opgenomen, evenals regels over afval en geluid. Bestaande verhuurders hebben een half jaar de tijd om aan de regels te voldoen, terwijl het voor nieuwe verhuurders per direct geldt. Als de leefomstandigheden beter worden, is de hoop dat arbeidsmigranten zich ook beter gaan gedragen. “Ik ben daar optimistisch over”, aldus Van Dijk, die aangeeft dat er ook wordt gehandhaafd bij verhuurders. “Als er netter wordt gehuisvest met heldere regels, dan zal dat tot minder overlast leiden.”

‘Helpen onze economie’

Door het ophokken zouden met name uitzendbureaus de vruchten van de arbeid plukken. Van Dijk hamert erop dat de internationale werknemers ook voor Nederlanders van belang zijn, want de aantallen zullen alleen maar toenemen. “Ze helpen onze economie”, benadrukt Van Dijk, die een stigma ziet op het woord arbeidsmigranten. “Maar als we willen dat we in de zorg goed geholpen worden, hebben we verpleegkundigen uit andere landen nodig.”