Rivierengebied

Waarom wordt gemeentelijke hulp in Overbetuwe onderbenut

ter illustratie
ter illustratie © Pixabay
OVERBETUWE - Inwoners van Overbetuwe met een laag inkomen, uitkering en/of geldproblemen lijken niet genoeg gebruik te maken van de minimaregelingen die de gemeente aanbiedt. Dit heeft de aandacht getrokken van twee onderzoekers binnen de HAN, Amber Oomen en Bas Kerssies, die vastberaden zijn om de redenen hierachter te achterhalen. Ze hebben een onderzoek opgezet en bieden inwoners de kans om deel te nemen aan hun onderzoek. Hiermee hopen ze de drempels te vinden die het gebruik van deze waardevolle gemeentelijke voorzieningen in de weg staan.
Minimaregelingen zijn een vorm van ondersteuning die beschikbaar is voor mensen met een zeer laag inkomen (zoals mensen met een bijstandsuitkering en mensen die een laag inkomen uit werk of andere uitkeringen hebben) met als doel om inwoners met financiële uitdagingen te ondersteunen en hen te beschermen tegen armoede. ''Als je alleen moet rondkomen van een bijstandsuitkering of een AOW-uitkering is het niet zo makkelijk. Zeker niet gezien de inflatie nu en de oplopende kosten. De minimaregelingen kunnen daar net een steentje aan bijdragen om wat meer lucht te hebben'', aldus Bas.
In Overbetuwe zijn er minimaregelingen beschikbaar gesteld door de gemeente om de inwoners te ondersteunen die zich in een financieel krappe situatie bevinden. In de ogen van de gemeente worden deze te weinig benut. Meer mensen hebben er recht op dan het wordt gebruikt en daarmee niet optimaal benut. Amber en Bas hopen hier verandering in te brengen.

Onderzoek en Doelen

Het doel van dit onderzoek is antwoord krijgen op één vraag: Waarom kiezen inwoners van Overbetuwe niet voor de minimaregelingen? En dat terwijl ze zo goed kunnen helpen. Hierachter komen kan door met mensen in gesprek te gaan en hen te vragen waarom zij er niet voor kiezen, want eens bekend kan er iets aan gedaan worden. Zo stelt Amber: ''Als we inzichten hebben in waarom de regelingen niet gebruikt worden, dan kan de gemeente daar misschien iets aan doen. De gemeente kan dan voorzien in hulp en met dit onderzoek willen we eigenlijk ervoor zorgen. En dat meer mensen gebruik gaan maken van de hulp die de gemeente biedt'' Het onderzoek bestaat daarom uit het afnemen van interviews met mensen die vallen onder de doelgroep. De interviews worden afgenomen door Amber en Bas. Geschikte deelnemers zijn dus hard nodig.
Het is begrijpelijk dat een onderzoek als dit nogal wat lijkt. Het valt in de praktijk echter reuze mee en er word rekening met deelnemers gehouden en wat hun grenzen zijn. ''Eerst gaan we bellen om contact te maken en elkaar te leren kennen. Tijdens het interview nemen we voor het elkaar leren kennen ook nog even de tijd. Belangrijk om te weten is oom dat als je een vraag niet wil beantwoorden of je wilt stoppen, dat altijd kan. Het gesprek zal ook snel gaan naar waarom je van de regelingen geen gebruik maakt. Je gaat bij het interview met een van ons in gesprek en wij stellen alle vragen.''

De perfecte kandidaten / De ideale deelnemers

  1. Als u inwoner bent van Overbetuwe en aan de volgende criteria voldoet, kun je deelnemen:
  2. U ontvangt elke maand een inkomen van maximaal €1985 als gezin of €1350 als alleenstaande.
  3. U maakt momenteel geen gebruik van enige vorm van financiële hulp of minimaregelingen van de gemeente Overbetuwe.
Als je iemand kent die aan deze eisen voldoet, kun je hen vragen of ze deel willen nemen.

Aanmelden voor deelname

Om deel te nemen, kunt u contact opnemen met de onderzoekers via de volgende telefoonnummers:
Amber Oomen: 06 55 49 33 54
Bas Kerssies: 06 21 38 28 75
Zodra u zich heeft aangemeld, zal er zo snel mogelijk een interview van ongeveer 1,5 uur worden gepland, op een locatie die voor u het meest geschikt is en het meest comfortabel is, zelfs bij u thuis.
Hieronder is nog een video die je kunt bekijken van de HAN zelf.
wij willen graag dat mensen meer gebruik maken van de minimaregelingen die de gemeente overbetuwe heeft.