Rijk van Nijmegen

Smaakmarkt wint Innovatie-award Vierdaagsefeesten

.
. © Rick van Elk / RN7
NIJMEGEN - De Vierdaagsefeestenlocatie Smaakmarkt heeft dit jaar de Innovatie-award gewonnen. Dit werd donderdagavond bekendgemaakt op het podium van de betreffende locatie.
Jaar­lijks mag Sticht­ing Vier­daagse­feesten, als cadeau van gemeente Nijmegen, een geldbedrag van €1500,- uitreiken aan een inno­vatief ini­ti­atief tij­dens de Vier­daagse­feesten. Dit jaar gaat de award naar Smaak­markt, geor­gan­iseerd door Stu­dio Linksvoor. Diede van Over­beek, mede-eige­naar, mocht de award in ont­vangst nemen uit han­den van wethoud­er John Brom. Uit het juryrap­port: ​“Smaak­markt weet ieder jaar weer verder door te ontwikke­len en te innov­eren in lijn met de maatschap­pelijke ambities van de gemeente Nijmegen en Vierdaagsefeesten.”

Gezamenlijke koeling

Smaakmarkt werkt namelijk dit jaar voor het eerst met een gezamenlijke koeling voor alle foodstandhouders. Hierdoor besparen ze energie en ruimte. Daarnaast hebben ze ervoor gezorgd dat alle foodstands zoveel mogelijk met één leverancier werken, zodat de koeling door één leverancier bevoorraad wordt en het aantal transportbewegingen (en dus uitstoot) aanzienlijk wordt beperkt.

Overige genomineerden

De twee overige genom­i­neer­den waren nieuwkomers Stad­sei­land Stek en The Out­door Club. Stad­sei­land Stek durfde de stap te wagen om na het einde van Fes­ti­val Op ​’t Eiland een pro­gram­ma neer te zetten op het stad­sei­land. Met maar drie maan­den aan­loop­ti­jd wis­ten zij samen met onder meer Café Waalzicht, Waal­hal­la en Doorn­roos­je een sfeer­volle plek te creëren voor jong en oud.
The Out­door Club streek als nieuwe organ­isatie neer op het Joris Iven­splein en trans­formeerde het plein tot een aantrekke­lijke plek voor een com­pleet nieuwe doel­groep. Ondanks de meer elek­tro­n­is­che pro­gram­mer­ing wist de organ­isatie de gelu­idsover­last zeer beperkt te houden. De jury roemt de samen­werk­ing met omwo­nen­den, de pro­fes­sion­aliteit van de ver­gun­ningsaan­vraag en de kwaliteit van de pro­gram­mer­ing en marketing.

Faberplein

Vorig jaar won Faberplein de award vanwege het inzetten van het circulaire bekersysteem. De afvalverwerker Dar ziet ook dit jaar netjes dichtgeknoopte, schone bekertassen zonder vervuiling, waar de gemeente Nijmegen ontzettend trots op is.