Rivierengebied

Tijdelijke noodopvang asielzoekers aan Scharenburg in Druten

De locatie
De locatie © Google Street View
DRUTEN - Aan de Scharenburg in Druten komt een tijdelijke noodopvang voor 100 asielzoekers. Deze week heeft het college van B&W hierover een besluit genomen. De raad, omwonenden en andere direct betrokkenen zijn als eerste geïnformeerd.
Er is in Nederland al langere tijd dringend behoefte aan opvangplekken. In april hebben de gemeenten Druten en Wijchen daarom aangegeven samen op te trekken in het asielvraagstuk. In Wijchen komt een azc voor 300 mensen en Druten zorgt voor de noodopvang van 100 vluchtelingen.

Druten neemt verantwoordelijkheid

Door de enorme toestroom van vluchtelingen dreigt er opnieuw een mensonwaardige situatie te ontstaan in Ter Apel. De asielzoekerscentra (azc’s) zitten overvol. De gemeente Druten neemt haar verantwoordelijkheid en draagt actief bij aan een betere opvang van asielzoekers in ons land, zo stelt het college.
In Wijchen wordt op dit moment gewerkt aan een azc voor 300 mensen aan de Teersdijk voor een periode van vijf jaar, met mogelijke verlenging van nogmaals vijf jaar. Druten gaat nu samen met het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de Scharenburg een tijdelijke noodopvang voor 100 asielzoekers inrichten voor maximaal twee jaar.

COA verzorgt de opvang

De tijdelijke noodopvang komt aan de linkerkant van de Scharenburg richting de Maas & Waalweg, net voorbij de derde rotonde. Dit perceel is van de gemeente en ligt nu braak. Hier komen tijdelijk een aantal woonunits en units voor algemene voorzieningen. Zoals een leslokaal, activiteitenruimte en spreekkamer voor het COA.
Het COA is verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van de opvanglocatie. De gemeente Druten heeft goede afspraken met het COA gemaakt over de voorwaarden waaronder de opvang kan plaatsvinden, zoals voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid in de omgeving.
De locatie waar de opvang zal komen
De locatie waar de opvang zal komen © Gemeente Druten

Informatieavonden inwoners

De gemeente heeft de direct omwonenden inmiddels persoonlijk geïnformeerd. Ook de gemeenteraad, de sport- en hobbyverenigingen op De Gelenberg, betrokken samenwerkingspartners en aanwonenden van de doorgaande route naar het dorp, hebben vandaag een brief ontvangen. Zij worden ook uitgenodigd voor informatieavonden.
Burgemeester Sigrid Sengers: “Vanuit humanitair oogpunt bieden wij vluchtelingen tijdelijk goed onderdak aan. Dit doen we met oog voor de omgeving en de samenleving. We weten dat de opvang van vluchtelingen impact heeft op de omgeving en zoeken daarom naar de juiste balans. We willen het goede doen voor mensen in nood en voor de inwoners van onze gemeente." De burgemeester zegt dat er heel bewust is gekozen voor een aantal van 100 vluchtelingen, omdat dit past bij de grootte van Druten.

Druten houdt regie in eigen hand

Op dit moment werkt de regering aan een nieuwe wet. Volgens deze Spreidingswet moet straks elke gemeente onderdak gaan bieden aan asielzoekers. “We willen onze verantwoordelijkheid nemen, maar we willen ook de regie in eigen hand houden. Daarom bieden we nu deze locatie aan bij het COA. Zo kunnen we zelf bepalen welke locatie wij het meest geschikt vinden”, zo geeft burgemeester Sengers aan.