Rijk van Nijmegen

Wijchen besteedt komende jaren extra geld aan armoedebeleid

.
. © Pixabay
WIJCHEN - De gemeente Wijchen blijft de komende jaren terughoudend omgaan met het maken van nieuw beleid. Dat is volgens het college van B&W noodzakelijk om financieel gezond te blijven. Het college wil wel extra geld vrijmaken voor armoedebeleid.
Dat zegt het college naar aanleiding van de Perspectiefnota 2023, waar de gemeenteraad van Wijchen op 6 juli een besluit over neemt. Aan de hand van deze Perspectiefnota concludeert het college dat Wijchen een financieel gezonde gemeente blijft, met een hoog voorzieningenniveau, terwijl de lasten toch beperkt blijven.

Begroting blijft sluitend

De extra inzet voor armoedebeleid betekent onder meer, dat men meer mensen wil bereiken die het financieel moeilijk hebben. Ook wil men deze doelgroep helpen bij het verduurzamen van huishoudelijke apparaten, die daardoor zuiniger worden.
De gemeente is ook bereid om cultureel centrum 't Mozaïek meer subsidie te verlenen en te helpen om verder te verduurzamen. Daarnaast denkt men aan extra geld voor een budget om inwonerparticipatie te versterken.
Wethouder Geert Gerrits van financiën: “Ondanks tegenvallende bijdragen vanuit het rijk is onze structurele begroting ruim sluitend tot en met 2025. Dat betekent dat we de komende jaren financiële ruimte hebben om op koers te blijven met onze plannen en projecten.”

Bijdrage rijk onzeker

Het college wijst er op dat we momenteel leven in onrustige tijden. Dat zorgt ook voor financiële onzekerheden. “Denk aan de gestegen energiekosten, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de krapte op de arbeidsmarkt en prijsstijgingen. Verder is er de schaarste van materiaal in de bouwsector." Ook zijn er volgens wethouder Gerrits onzekerheden over de subsidies die de gemeente krijgt van het rijk.