Gelderse Vallei

Waterschap Vallei en Veluwe stelt onttrekkingsverbod oppervlaktewater in

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater
Onttrekkingsverbod oppervlaktewater © Waterschap Vallei en Veluwe
EDE - Vanaf donderdag 22 juni 2023 geldt in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Het waterschap heeft hiertoe besloten vanwege de zeer lang aanhoudende droogte. Dit betekent dat water uit sloten, beken en andere watergangen niet meer gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het besproeien van bomen en sportvelden, voor landbouw of voor industrieel gebruik.
Het verbod geldt voor onbepaalde tijd en voor het hele werkgebied, behalve voor die gebieden waar water kan worden ingelaten vanuit de IJssel, Nederrijn en Randmeren. Op de kaart bij dit bericht zijn deze uitgezonderde gebieden en watergangen paars en groen gekleurd, hier mag dus nog wel oppervlaktewater worden onttrokken. Onderaan dit bericht staan de uitzonderingsgebieden ook genoemd. Bekijk hier een interactieve kaart van het gebied. https://valleienveluwe.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3e75ced8bdf94bb09bff82bcfcb0d28e

Extreem Droog

Het is al lange tijd erg droog. Bovendien is er sprake van veel verdamping door de combinatie van veel zonuren, hoge temperaturen en een droge wind. Ook voor de komende weken wordt er meest droog en zonnig weer verwacht. Het neerslagtekort zal daardoor verder oplopen. De verwachting is dat met name de waterafvoer op de flanken van de Veluwe verder zal stagneren en watergangen droog komen te staan. Met het water dat er nog is, moet daarom zuinig worden omgegaan. Uiteraard houdt het waterschap de situatie in het gebied ook de komende periode goed in de gaten.

Water vasthouden en sparen

Ook in de afgelopen droge jaren gold een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater, vorig jaar was dat al vanaf half mei nodig. Dit jaar waren winter en lente heel nat en heeft het waterschap veel water weten vast te houden. Door zo hoog mogelijke peilen aan te houden, kreeg al dat water meer tijd om in de bodem te zakken. Daardoor was in april nog sprake van een gunstige uitgangspositie voor droge zomermaanden.

Elke druppel telt

Het waterschap roept iedereen op om zuinig te zijn met water. Ga dus bewust om met het water uit de kraan, douche bijvoorbeeld korter, sproei de tuin en het gras zo min mogelijk en alleen vroeg in de ochtend of laat op de avond. Elke druppel telt.

Uitzonderingsgebieden in de Gelderse Vallei

Onttrekkingen vanuit het Valleikanaal, de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift zijn toegestaan.