Achterhoek

Einde in zicht voor basisschool in Noordijk

Einde in zicht voor basisschool in Noordijk
Einde in zicht voor basisschool in Noordijk © B. Tormijnschool
NEEDE - De B. Tormijnschool in Noordijk sluit vanwege een gebrek aan leerlingen noodgedwongen de deuren. Ondanks verschillende pogingen vanuit de medezeggenschapsraad om het leerlingenaantal op te krikken, moeten de kinderen na de zomervakantie op een andere school beginnen.
"Deze school is het hart van het dorp, de verbindende factor. Het is emotioneel als het doek dan valt", verzucht Marije Verbeek, locatiecoördinator. "Maar het leerlingenaantal zit na de zomervakantie op 14, dat is onder de ondergrens." Het afgelopen jaar zijn volgens Verbeek veel leerlingen vertrokken naar andere scholen en ook in het personeel vonden de laatste jaren al veel wisselingen plaats: "Het team dat er nu zit, is dit schooljaar pas begonnen. We hadden wel gehoopt en gedacht dat we langer konden blijven werken dan één schooljaar." Ook het Kindcentrum, dat bestond uit de basisschool in samenwerking met de kinderopvang, het peuterwerk en de buitenschoolse opvang, zal verder moeten onder een andere vlag.

Laatste poging bleek tevergeefs

De medezeggenschapsraad van de Noordijkse basisschool heeft alles op alles gezet om het leerlingenaantal te verhogen. Ook een laatste poging, een extern onderzoek naar het Fonk-concept, waarmee de school verder kon gaan als natuurschool, bleek tevergeefs. "In het onderzoek stond dat het geen doen meer is om de school open te houden", aldus Verbeek. "De sluiting kwam voor veel ouders en het personeel niet als een grote verrassing, maar al die tijd was er stille hoop dat het wat zou opleveren." De veertien leerlingen van de Tormijnschool zullen na de vakantie op basisscholen in omliggende kernen beginnen. "Dus dat groepje valt uit elkaar", vertelt Verbeek.
De school sluit officieel op vrijdag 7 juli, in de dagen daarvoor wordt een afscheidsweek georganiseerd. "In het kader van fijne herinneringen maken", legt Verbeek uit. Er worden in die week verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder bezoek van een kunstenares die een herinneringssteen gaat maken met de leerlingen en een barbecue voor zowel ouders als kinderen en het team achter de Tormijnschool. "Het is heel dubbel", vervolgt Verbeek. "Aan de ene kant is het fijn en gezellig, aan de andere kant is de reden niet prettig."

Afscheidsrecepties

Vrijdag 30 juni wordt door en voor dorpsbewoners 's avonds een afscheidsreceptie georganiseerd. "Voor iedereen die op welke manier ook betrokken is of is geweest bij de school", vertelt de locatiecoördinator. Zij verwacht dat veel oud-leerlingen en ouders die zelf ooit op de school zaten nog een keer langskomen. Op 4 juli komen mensen vanuit het bestuur en andere betrokkenen 's middags bij elkaar om afscheid te nemen van de school. Verbeek: "Ook dorpsbewoners zijn hier van harte welkom."