Rijk van Nijmegen

Gemeenten worstelen met nieuwe richtlijnen GGD

Ter illustratie
Ter illustratie © RN7
NIJMEGEN / WIJCHEN - De GGD heeft onlangs aangekondigd dat er nieuwe richtlijnen voor luchtkwaliteit en gezondheid zijn opgesteld sinds maart dit jaar. Uit de recente analyse van de GGD bleek dat veel scholen, sportcentra en zorglocaties in de regio niet voldoen aan deze nieuwe richtlijnen. Dit geldt ook voor onze regio.
Ruim 2.000 locaties over het hele land liggen binnen 150 meter van een drukke vervuilende weg. Dat blijkt uit een data-analyse van Platform Investico. Het gaat dan om scholen, verpleeghuizen, kinderdagverblijven, bso’s en sportvelden. De GGD adviseert gemeenten van uit het gezondheidsbelang.
"Dat heeft ermee te maken dat blootstelling aan luchtverontreiniging leidt tot een verhoogd risico op ziektes. Dan moet je denken aan longziektes of hart- en vaatziektes. En de luchtkwaliteit dichter bij een weg is slechter. Dus verder van een weg zijn de uitlaatgassen verdund en daar is de luchtkwaliteit ook beter. En om blootstelling aan luchtverontreiniging te verminderen, is het beter om niet te dicht op die weg te verblijven, om afstand van die weg te houden." Dat meldt Ingrid Links, milieu gezondheidsdeskundige van de GGD. "Verder wordt er bij een weg veel geluid geproduceerd door verkeer, dus verder van de weg is ook de blootstelling aan geluid lager. Geluid is namelijk ook een milieufactor die van invloed kan zijn op de gezondheid."

Gemeenten lopen in de praktijk tegen uitdagingen aan

Ook in het Rijk van Nijmegen voldoen een aantal van deze locaties niet aan de hernieuwde richtlijn. Zo telt gemeente Wijchen er vier. "Iets doen met de richtlijnen, zal lastig zijn. We praten veel over bestaande situaties. Als er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen zich voordoen, kunnen we kijken naar hoe we die richtlijnen kunnen inpassen aan de nieuwe plannen die er liggen", meldt wethouder Twan van Bronkhorst van de gemeente Wijchen. Maar ervoor zorgen dat een nieuw gebouw ver van een vervuilende weg gebouwd kan worden, is in de praktijk toch best een uitdaging. "Aan de andere kant van de Westerdreef, de Groene Geest, daar moet een nieuwe school geplaatst worden. Die was gepland bij de spoorlijn. Voor de spoorlijn gelden ook richtlijnen, dus we hebben hem iets opgeschoven, maar dan komen we heel snel in de buurt van de A326. Het blijkt toepasbaar daar te zijn, maar het is wel een uitdaging uit de praktijk, waar we als gemeente tegenaan lopen, om toch een school te kunnen bouwen in de wijk", aldus Van Bronkhorst.

Oorzaak ligt bij diverse bronnen

Ook gemeente Nijmegen probeert de richtlijn voor nieuwbouw zo veel mogelijk te hanteren. Deze gemeente telt 29 locaties die te dicht bij vervuilende wegen staan. Er worden langs drukke wegen geen nieuwe voorzieningen voor groepen die extra gevoelig zijn voor luchtvervuiling gebouwd. Ingrid Links: "Daarnaast is het eigenlijk nog beter om de luchtkwaliteit bij de bron aan te pakken. Dus te zorgen voor minder en schonere auto's op de weg en naast gemotoriseerd verkeer, zijn ook houtstokerijen, veehouderijen en industriebronnen van luchtverontreiniging. Om de kwaliteit te verbeteren, moet je eigenlijk de uitstoot van al die bronnen terugdringen. En als mensen zelf willen bijdragen aan een gezondere lucht, dan is het belangrij dat je wat vaker de bus of de fiets pakt, in plaats van de auto en geen hout te stoken en ook geen of minder vlees te eten."