Arnhem en omstreken / Rijk van Nijmegen

Arnhem-Nijmegen: ruim 5.000 mensen zoeken dringend woonruimte

.
. © Pixabay
REGIO - De regio Arnhem-Nijmegen telt ongeveer 4.200 zogeheten spoedzoekers, die dringend op korte termijn een woning nodig hebben. Daarnaast is er een groep van zo'n duizend dak- en thuislozen. Dat staat in een onlangs bekendgemaakte informatienota.

Tekort van 2500 studentenkamers

De informatienota vermeldt de uitkomsten van een regionaal woonbehoefteonderzoek in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Het rapport geeft ook een overzicht van het tekort aan woonruimte voor studenten. De inschatting is dat er tot en met het jaar 2030 een tekort zal zijn van 2500 woonplekken voor studenten.
Zoals bekend is er een grote vraag van starters op de woningmarkt. Deze groep is er de afgelopen periode minder goed in geslaagd om de stap naar een zelfstandige woning te maken, aldus de informatienota.

Jongere wil alternatieve woonvorm

Ouderen verhuizen minder vaak, maar zijn een groep die qua omvang langzaam groter wordt op de woningmarkt. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in de regio Arnhem-Nijmegen de komende jaren fors toe. De 65+ huishoudens groeien van 105.000 momenteel, tot ruim 149.000 in 2040. Daarbij heeft een toenemende groep ouderen een zorgvraag en daarmee vaak ook de behoefte aan een specifieke woonvorm.
Volgens het rapport heeft een aanzienlijk deel van de woningzoekenden interesse in alternatieve woonvormen. Jongeren en starters zijn het meest en breedst geïnteresseerd in andere woonvormen.

Toename arbeidsmigranten

Gezinnen en kleine huishoudens richten zich wat betreft bijzondere woonconcepten met name op zelfbouw of CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Dat is het samen met anderen ontwikkelen van woningen. Onder ouderen is de interesse in wonen met gemeenschappelijke voorzieningen groter dan onder andere leeftijdsgroepen.
Naar schatting groeit het aantal arbeidsmigranten met een woonvraag in de regio Arnhem-Nijmegen van 7.300 tot 10.500. In Nijmegen ligt de nadruk meer op kenniswerkers en expats en in Arnhem meer op lager geschoolde buitenlandse werknemers.