Liemers

Montferland presenteert eerste raadsakkoord in gemeente ooit

Montferland presenteert eerste raadsakkoord in gemeente ooit
Montferland presenteert eerste raadsakkoord in gemeente ooit © REGIO8
DIDAM - De gemeenteraad van Montferland heeft maandagavond het raadsakkoord gepresenteerd en ondertekend. In het akkoord staan onderwerpen waar de raadsleden de komende drie jaar mee aan de slag gaan. De verschillende fracties hebben hier samen aan gewerkt, waarbij ze ook compromissen hebben moeten sluiten.
“Het ging in hele goede harmonie”, vertelt Karin Straatsma, fractievoorzitter van Helder. “We hadden toch best wel heel veel overeenkomsten. Er zijn een aantal dingen uitgehaald, maar over het algemeen was er veel overeenstemming over het raadsakkoord.” John Teunissen, fractievoorzitter van het CDA, geeft aan trots te zijn op het akkoord. “Het is voor Montferland de allereerste keer dat de politiek met alle partijen in de raad overeenstemming is bereikt wat we de komende drie jaar in dit geval gaan doen”, vertelt de fractievoorzitter. In het akkoord wordt beschreven hoe de acht fracties om zullen gaan met onder andere onderwerpen zoals zorg, burgerparticipatie, gelijke kansen voor kinderen en huisvesting van arbeidsmigranten.
“Wat wij ook vooral hebben ingebracht is toegankelijker zijn voor de inwoners en meedenken", vertelt Straatsma. “Als een inwoner iets vraagt dat je ook een antwoord binnen afzienbare tijd krijgt.” Ook de uitbreiding van het bedrijventerrein in ’s-Heerenberg, een belangrijk onderwerp in de gemeente, komt aan bod. “Het is belangrijk dat we duidelijkheid hebben over de 26 hectare die we gaan ontwikkelen”, vertelt Teunissen. “Op Noord, daar zijn we het allemaal over eens.”

Vervolgstappen

De raad gaat de komende dagen verder praten over vervolgstappen. Tijdens de raadsvergadering op 11 mei zullen er nieuwe wethouders geïnstalleerd worden. “Iedereen die zich kandidaat heeft gesteld is langs de check gegaan”, vertelt Teunissen. “Er is ook gekeken naar of ze in staat zijn om het werk uit te voeren wat van een wethouder wordt gevraagd. Daarna gaan we kijken op welke wijze wij een college kunnen vormen.”