Rijk van Nijmegen

Meer groen op Kerkplein in Breedeweg

Het Kerkplein in Breedeweg
Het Kerkplein in Breedeweg © Gemeente Berg en Dal
GROESBEEK-BREEDEWEG - De gemeente Berg en Dal gaat het Kerkplein in Breedeweg vergroenen. Stenen op het plein maken plaats voor groen, zoals planten en bomen. In Breedeweg pakt de gemeente samen met Waterschap Rivierenland al langere tijd wateroverlast en verdroging aan. Dit gebeurt op verschillende plekken. Een van die plekken is het Kerkplein.

Vergroenen tegen hitteoverlast

In een groene omgeving is minder wateroverlast en verdroging. Regenwater kan wegzakken in de grond en komt daardoor niet in het riool terecht. Ook is een groene omgeving koeler dan een omgeving met veel stenen. Vergroenen helpt dus tegen hitteoverlast op warme dagen. Ook de reeds aanwezige bomen op het plein helpen daar aan mee en zijn van grote waarde. Dit betekent dat ze behouden moeten blijven.

Koele zones

De rijksoverheid wil dat er binnen de bebouwde kom meer koele zones komen. Dit zijn plekken waar mensen op hete zomerdagen verkoeling kunnen vinden. De gemeente wil van het Kerkplein in Breedeweg zo'n koele zone maken. Verder kijkt de gemeente of er onder het Kerkplein infiltratievoorzieningen aangelegd moeten worden om eerder genoemde wateroverlast te verminderen. Door deze voorzieningen kan opgevangen regenwater in de bodem wegstromen.

Inwoners mogen meedenken

De gemeente vraagt inwoners om mee te denken over een groener Kerkplein. Op samenbergendal.nl kunnen inwoners hun ideeën doorgeven. De ingekomen ideeën zijn een basis voor het maken van een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt vervolgens besproken tijdens een nog te plannen inwonersavond.