Rijk van Nijmegen

Gemeente Berg en Dal maait niet in Mei

Voorbeeld maaibeheer bermen
Voorbeeld maaibeheer bermen © St. Steenbreek
BERG EN DAL - De gemeente Berg en Dal doet ook dit jaar weer mee aan de landelijke actie 'Maai Mei Niet'. Vanaf juni zullen de bermen in de gemeente pas gemaaid worden. Strak gemaaide gazons en bermen zijn niet goed voor de natuur en alles wat zoemt. Door minder te maaien groeien er weer bloemen in de bermen en in het grasveld. Dit zorgt vervolgens weer voor meer insecten.
De gemeente roept inwoners op om ook de grasmaaier in de maand mei in de schuur te laten. Ook is het mogelijk aan te melden op de website maaimeinietnederland.nl. Hier krijgt men tips en informatie.

Bloeiende planten

De actie roept op om juist in mei niet te maaien omdat er in de zomermaanden meer bloeiende planten zijn. In de maand mei is dat veel minder. En juist dan komen veel insecten uit hun winterslaap of leggen hun eieren. Ze hebben dan veel voedsel nodig.
Het helpt ook om niet iedere week te maaien, maar elke 3 of 4 weken. Bloemen in het gras krijgen dan meer kans. U kunt er ook voor kiezen om maar een deel van uw grasveld te maaien. Laat dan elke keer een ander gedeelte met bloeiende planten staan.
Creatief maaien van het gazon
Creatief maaien van het gazon © St. Steenbreek

Verkeersveiligheid

De gemeente maait in mei wel een strook van ongeveer een meter direct langs de weg en bij kruisingen. Dit gebeurt in verband met de verkeersveiligheid, aangezien hoge bermgroei het zicht voor de weggebruikers belemmerd.
De gemeente vraagt verder iedereen om de gemeentelijke bermen niet te maaien, bespuiten of bemesten. "We onderhouden onze bermen namelijk op een natuurlijke manier. Daar hoort geen mest bij of gif om bijvoorbeeld onkruid weg te halen. Helaas worden onze gemeentelijke bermen soms door anderen bespoten met gif. Of mensen laten mest in de berm lopen. Vaak gebeurt dit per ongeluk tijdens werkzaamheden op terreinen die aan onze bermen grenzen".

Natuurwaarden

Ook zijn er inwoners die zelf de gemeentelijke berm voor hun huis gaan maaien, omdat ze het gras te lang vinden. Het gevolg van al deze activiteiten is dat de natuurwaarden in de berm een flinke klap krijgen. Bloemen en insecten verdwijnen en alleen gras blijft over. Door bermen natuurlijk te onderhouden krijgen planten en dieren meer kans om in onze bermen te groeien en leven.