Noord-Veluwe

Nieuwe natuur Ecolint Elburg officieel geopend

Informatiebord Ecolint
Informatiebord Ecolint © LOEmedia
ELBURG - Het natuurgebied Rietzone Ecolint Elburg is officieel geopend. Het Ecolint bestaat uit acht hectare nieuwe natuur en heeft als doel de rietkragen langs de kustlijn bij Elburg aantrekkelijker te maken voor vogels om te rusten en te broeden.
Op twee locaties werd aan de ontwikkeling en het herstel van de rietzone langs het Veluwemeer gewerkt, bij de Korte Waarden en bij de Ludgeruskerk aan de Nieuwstadweg. De feestelijke opening van het Ecolint werd verricht door wethouders Lyda Sneevliet en Bertus Jeensma, samen met Rita Braam, directeur Gastvrije Randmeren natuurproject 'rietzone Ecolint Elburg'. Onze collega’s van LOEmedia maakten de volgende beelden bij de opening:

Rietzone

In het bijzonder werd bij de werkzaamheden rond het Ecolint rekening gehouden met de Grote Karekiet en de Roerdomp, twee vogelsoorten die floreren in een rietzone zoals bij Elburg. Echter was bij de oeverzone bij de Korte Waarden te smal voor de ontwikkeling van stromingsriet voor de Grote Karekiet en de landzijde was te droog voor de ontwikkeling van waterriet waar de Roerdomp graag nestelt. Met de aanleg van ondiepe poelen, natuurvriendelijke oevers en een broedeiland zijn deze problemen aangepakt en hebben deze vogels een gebied gekregen waar ze zich het beste thuis voelen. In de rietzone ter hoogte van de Ludgeruskerk is over de hele lengte een afrastering geplaatst om jong riet de kans te geven zich te ontwikkelen zonder dat ganzen dit opeten. Zo kunnen de gaten in deze rietkraag dichtgroeien.

Watersport

Het Veluwemeer is ook geliefd onder watersporters. Er wordt gevaren, gesurft en gezwommen en langs de kust liggen particuliere recreatie-landjes. In het bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt, hebben deze landjes een positieve bestemming gekregen voor recreatief gebruik. Om te zorgen dat er ook gevaren, gesurft en gezwommen kan worden, is vanaf de Korte Waarden richting Ludgeruskerk op het open water een zone van 300 meter ingesteld als vogelrustgebied.