Rijk van Nijmegen

Kritiek op opkoop stikstofrechten voor Down The Rabbit Hole

.
. © RN7
BEUNINGEN - Onlangs werd bekend dat Leisureland, dat recreatiegebied Groene Heuvels bij Ewijk beheert, stikstofrechten heeft opgekocht om het popfestival Down The Rabbit Hole mogelijk te maken. Dave Preijers, fractievoorzitter van het CDA, deed dinsdagavond in de gemeenteraad van Beuningen de oproep aan het college om de directie van Leisureland hierop aan te spreken.
Volgens het CDA moet Leisureland zich de komende jaren niet meer op de stikstofmarkt begeven. De stikstofruimte die er is, moet naar mening van Preijers worden aangewend voor maatschappelijke opgaven, zoals natuurherstel, woningbouw en ondersteuning van de agrarische sector.

Natuurvergunning noodzakelijk

Het college van B&W van Beuningen heeft echter geen moeite met de activiteiten van Leisureland, zo verklaarde wethouder Sijmen Versluijs in de gemeenteraad. Hij wees er op dat Leisureland een natuurvergunning nodig heeft om Rabbit Hole te kunnen organiseren.
Versluijs: "Het festival stoot in zeer geringe mate stikstof uit. Het is onontkoombaar dat ze stikstofrechten hebben opgekocht, anders wordt er door de provincie geen vergunning verstrekt. Leisureland heeft dat ook tijdig aan ons meegedeeld. Wij vinden het belangrijk dat het festival door kan gaan en zijn blij dat de geringe hoeveelheid stikstof wordt gecompenseerd."

Uitbreiding aantal evenementen

Preijers erkende dat Down The Rabbit Hole gewoon door moet gaan, maar vond dat Leisureland wat betreft stikstofrechten wel moet oppassen. Vooral ook aangezien men de komende jaren nog meer evenementen wil organiseren, zo zei Preijers.
De wethouder zei dat het college voortdurend in overleg is met Wijchen, Leisureland en festivalorganisator MOJO over mogelijke toekomstige evenementen op de Groene Heuvels. "Als die gesprekken goed verlopen zal dat resulteren in een ontwerp-bestemmingsplan, waarin mogelijk wordt gemaakt om het aantal evenementen uit te breiden. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord om hierover een oordeel te vellen," aldus Versluijs.