Liemers

Tarief pgb omlaag: 'Niet bezuinigen op huidige zorg'

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © Unsplash
WESTERVOORT - Het college van Westervoort wil het tarief persoonsgebonden budget ten opzichte van het tarief zorg in natura verlagen. Dit moet wel onder goede voorwaarden gebeuren, vindt coalitiepartij CDA. “Als het tarief wordt verlaagd, moet nog wel dezelfde zorg geboden kunnen worden”, aldus fractievoorzitter Marcel Tap.
Inwoners van gemeente Westervoort kunnen kiezen voor pbg of zorg in natura. Pgb houdt in dat de zorgbehoevende zelf zorg inkoopt en regelt, terwijl bij zorg in natura dit gebeurt via de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. De tarieven hiervoor waren tot nu toe gelijk, maar hier wil het college verandering in.
Tijdens de raadsvergadering maandagavond diende de coalitie een motie in, die het college oproept om de overgang van de verlaging van het tarief pgb soepel te laten verlopen. Dit houdt in dat ze een overgangsperiode van zes maanden moeten hanteren, waarin ze zorgen dat mensen die nu pgb ontvangen dezelfde zorg krijgen. Dit kan door te ondersteunen bij het maken van andere afspraken met de huidige dienstverlener of een beroep te doen op de wettelijke mogelijkheid om verruiming van het tarief aan te vragen (toereikende zorg).

Tarieven pgb en zorg in natura gelijk

De plannen van het college om het pgb te verlagen, moeten voor duidelijkheid zorgen bij inwoners over hun rechtszekerheid. De tarieven zijn namelijk gebaseerd op een verordening uit 2019 en die is niet meer actueel. Volgens die verordening is het tarief pgb gelijk aan het tarief zorg in natura. Een woordvoerder van de gemeente Westervoort legt uit dat dat niet helemaal eerlijk is. “Bij zorg in natura komen meer kosten kijken zoals administratie en contractkosten en dat is bij pgb niet het geval.” Door het pgb te verlagen, wordt het juist rechtgetrokken.

‘Niet bezuinigen op huidige zorg’

Tap vindt dat de mensen die nu pgb ontvangen, dezelfde zorg moeten krijgen ondanks de verlaging van de tarieven. “Het is dus niet de bedoeling dat er bezuinigd wordt op hun huidige zorg”, vertelt de fractievoorzitter. Het kan wel zo zijn dat er in de toekomst naar een andere dienstverlener moet worden gezocht. “De gemeente is verplicht om daarbij te helpen.” Volgens Tap gaat het niet zozeer om de dienstverlener, maar over de juiste zorg. “Ook als je vaste zorgmedewerker ziek is of op vakantie is, hoor je goede vervanging te krijgen. Daarom kijken we voornamelijk naar de zorg en niet naar de dienstverlener.”
De Gehandicaptenraad in Westervoort had het liever anders gezien. Zij zien in de praktijk dat het voor pgb-gebruikers al moeilijk genoeg is om aan zorgverleners te komen en met een kleiner budget wordt dat nog moeilijker. De motie is voor hen een klein succes, maar het moet nog maar blijken of een hulpbehoevende die gebruikt maakt van pgb echt geholpen gaat worden door de gemeente.