Rivierengebied / Rijk van Nijmegen

Ook nieuwe wet biedt geen goede financiering lokale partijen

.
. © Rick van Elk / RN7
REGIO - Veel lokale partijen voelen zich al jarenlang oneerlijk behandeld door de landelijke overheid. De nieuwe Wet op de Politieke Partijen (Wpp) zou daar verandering in moeten aanbrengen. Volgens de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gebeurt dat onvoldoende, en ontbreekt het straks nog steeds aan een goede financiering voor de lokale partijen.
"Er is gewoon sprake van een discriminerende behandeling van lokale partijen," zegt Eric van Ewijk, fractievoorzitter van BN&M. Deze partij, Beuningen Nu en Morgen, is al vele jaren veruit de grootste partij in de gemeenteraad van Beuningen. Van Ewijk: "Het lijkt erop dat hier angst voor het lokale geluid een grote rol speelt. Dat is bij de landelijke partijen overigens geen nieuw beeld."

"Lokale partijen worden afgescheept"

De bedoeling van de nieuwe wet is om juist een gelijk speelveld te creëren voor lokale politieke partijen en hun onafhankelijke positie te vergroten. De VNG zegt blij te zijn met de aandacht voor de lokale partijen in het wetvoorstel, maar betitelt datgene wat voor die partijen wordt geregeld als "mager".
De VNG constateert dat de financiering van de subsidies voor lokale partijen slechts voor drie jaar is geregeld. "Uitermate teleurstellend," zegt de VNG.
Volgens fractievoorzitter Van Ewijk is het bijna niet voor te stellen dat de lokale partijen in de nieuwe wet worden afgescheept met een onevenredig laag deel van de beschikbare middelen. Temeer omdat de lokale partijen bij achtereenvolgende gemeenteraadsverkiezingen geweldige resultaten hebben behaald.

Lokale politiek succesvol in Druten

Daar tegenover worden de lokale afdelingen van landelijke partijen die al jaren in de minderheid zijn, duidelijk overbedeeld. Zij profiteerden in veel gevallen al mee van de middelen van hun landelijke collega’s, zo meent de fractievoorzitter van BN&M.
Wij laten de nieuwe wet maar op ons afkomen, zegt Thye van Dinteren, fractievoorzitter van Dorpslijst Afferden. Van Dinteren: "Gelijkwaardige financiering kan natuurlijk bijdragen aan een gelijk speelveld, maar ik ben er niet van overtuigd dat dit momenteel niet zo zou zijn."
Hij wijst er op dat de lokale partijen het goed doen. "Zeker in Druten zien we het succes van de lokale politiek. Als lokale politieke partij straalt het gedrag van de landelijke partijen minder op ons af en dat is dan weer in ons voordeel," aldus Van Dinteren.