Arnhem en omstreken

Cultuurvisie: Airborne Wandeltocht moet toegankelijker

Airborne Wandeltocht in 2022
Airborne Wandeltocht in 2022 © RTV Connect
RENKUM - De Airborne Wandeltocht moet toegankelijker en er moet een verbinding komen tussen kunstenaars en het sociaal domein. Dat zijn de uitgangspunten van de nieuwe Cultuurvisie van de gemeente Renkum. De visie is opgesteld door de gemeente, maar donderdag 6 april mogen de inwoners opnieuw een bijdrage leveren.
Uit interviews op straat blijkt dat niet iedereen op de hoogte is. "Sorry, wat is een Cultuurvisie?" is de wedervraag van een meisje. "Ik weet niets van die visie af", zegt een ander. Gevraagd naar de cultuur in hun gemeente verwijzen de mensen naar het Airborne museum, Renkum als kunstenaarsdorp en een festival in Park Hartenstein.
Volgens wethouder Daniëlle van Bentem is de cultuur echter volop aanwezig in de gemeente. Zij verwijst daarbij naar de titel van de nieuwe visie. "Het heet 'Verhalen Verbinden' en daar willen we mee zeggen dat er een heleboel mooie verhalen van oudsher hier al zijn en dat we dat eigenlijk willen vertellen aan onze inwoners en onze toeristen."
- tekst gaat door onder de video -
Om de cultuur in de gemeente Renkum meer onder de aandacht te krijgen, moet de gemeente volgens de Adviesraad Sociaal Domein meer met beeld en geluid gaan werken. 'Een goede mogelijkheid is inwoners die verhalen kennen te interviewen en zo zaken vast te leggen en tegelijk meer levend te maken', stelt de raad in de visie.

Beleving wandeltocht moet blijven

Ook wil de raad de route van de Airborne Wandeltocht aanpassen. Dit onder meer omdat de huidige route niet toegankelijk is voor mensen in een rolstoel en omdat onderdelen van het traject bij slechte weer lastig begaanbaar zijn. Een voorwaarde daarvoor is wel dat de beleving op de alternatieve route hetzelfde blijft.
De Adviesraad vindt verder dat de gemeente aan moet sturen op een verbinding tussen kunstenaars en het sociaal domein. Een actieve houding is nodig, omdat die verbinding tot nu toe niet spontaan is ontstaan. De raad adviseert de gemeente om een lijst op te stellen van amateurkunstenaars, culturele organisaties en amateurverenigingen en te inventariseren wat hun mogelijkheden zijn.
Verder moeten kunstenaars worden uitgedaagd om, wanneer zij een beroep doen op de gemeente, een wederdienst te leveren. Zoekt een kunstenaar bijvoorbeeld aan atelier en klopt hij aan bij de gemeente, dan moet hij als wederdienst iets doen voor een sociale instelling.

'Vorige nota was heel ambitieus'

De nieuwe nota is de opvolger van de Cultuurvisie 2017-2020. Eén van de kunstenaars die actief bij die visie betrokken was, is Wout Herfkens: "De vorige nota was heel ambitieus, maar wat er praktisch van terecht is gekomen? Ik heb het niet heel erg gemerkt."
Toch vindt Herfkens de aandacht voor cultuur wel op zijn plaats en eigenlijk vinden de inwoners dat ook. Maar dan wel gekoppeld aan daden: "Laat het van de grond komen", stelt een mevrouw. "Laten we nou eens wat actiever worden, dat lijkt mij heel goed," vult een ander aan.