Achterhoek

Grote zorgen bij GGD over toename psychische klachten

Grote zorgen bij GGD over toename psychische klachten
Grote zorgen bij GGD over toename psychische klachten © REGIO8 (archief)
DOETINCHEM - Meer dan de helft van de jongvolwassenen in het werkgebied van de GGD Noord- en Oost Gelderland heeft last van psychische klachten. De organisatie luidt de noodklok en hoopt dat onder meer de Achterhoekse politiek en het onderwijs een rol kan pakken.
“We maken ons zorgen over de mentale gezondheid van jongvolwassenen”, is de boodschap van Jacqueline Baardman, directeur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Uit onderzoek onder bijna drieduizend jongeren tussen de zestien en 25 jaar blijkt dat 51% psychische klachten heeft, fors meer dan bij een eerdere peiling in 2019, toen het om 29% ging. De GGD baseert zich op een gezondheidsmonitor onder jongvolwassenen. Naast het invullen van een vragenlijst, zijn er ook verdiepende interviews gehouden over de mentale gezondheid. Binnen deze groep ziet de GGD onder meer veel stress, eenzaamheid en suïcidale gedachten.
In hoeverre de toename in klachten een direct gevolg is van de coronacrisis, waardoor mensen de afgelopen jaren minder sociale contacten hadden, is volgens de GGD niet te zeggen. Dat het invloed had, is wel duidelijk. “Ruim vier op de tien van de jongvolwassenen geven aan enkel een negatieve invloed te hebben ervaren van de coronapandemie”, meldt de GGD. “Twee derde had tijdens de coronaperiode extra steun of hulp nodig, met name omdat ze niet lekker in hun vel zaten.”

Druk na corona

Na het wegvallen van coronamaatregelen stortten de jongvolwassenen zich weer vol op hun maatschappelijke carrière. “Dit zorgt voor een volle planning, waarbij ze de lat hoog leggen en stress ervaren”, schrijft de GGD. In de monitor gaven vier op de tien jongvolwassenen aan zich vaak gestrest te voelen, waarbij school en studie als grootste bron wordt genoemd.

‘Actie ondernemen’

Baardman hoopt dat er wat met de uitgevoerde monitor gebeurt. “Met de resultaten van het onderzoek hebben we meer inzicht gekregen in de achtergrond van deze cijfers”, aldus de directeur. “Als GGD kunnen we hiermee onze gemeenten, scholen en andere samenwerkingspartners adviseren en hierop gericht actie ondernemen.”

Neem contact op

Naast een oproep aan overheden en het onderwijs, doet de GGD ook een handreiking aan jongvolwassenen zelf. Als mensen het moeilijk hebben of behoefte hebben aan een gesprek, kunnen ze contact opnemen met de organisatie zelf, onder meer via de website deluisterlijn.nl. Personen die zelf kampen met suïcidale gedachten kunnen bellen met 113, het anonieme zelfmoordpreventienummer.