Rijk van Nijmegen / Rivierengebied

Arbeidsmarkt regio Nijmegen erg krap en dat blijft zo komende jaren

.
. © Pixabay
REGIO - De werkloosheid was in 2022 historisch laag. De arbeidsmarkt is momenteel erg krap en dat blijft ook de komende jaren zo. Er zijn meer banen dan werkzoekenden. Het tekort aan arbeidskrachten doet zich voor in heel veel economische sectoren. Vooral de vergrijzing zal daar de komende jaren verder aan bijdragen.
Dit staat in een nieuwe notitie over het arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid 2023-2027 in het Rijk van Nijmegen. Het betreft zeven gemeenten: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en de zeven gemeenten zien de kloof tussen vraag en aanbod (de ‘mismatch’) op de arbeidsmarkt als rode draad voor het toekomstige beleid.

Werken en opleiding tegelijkertijd

De huidige groep werkzoekenden met een bijstandsuitkering heeft om allerlei redenen een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er tekenen zich bepaalde grotere groepen af in de bijstandspopulaties bij gemeenten: dat zijn ouderen (55+) en vaak langdurig werkloos, migranten, mensen met psychische problemen en overige langdurig werklozen.
Tegelijkertijd zijn er veel banen in vele sectoren beschikbaar, zoals de energiesector, de zorg, techniek, bouwen, logistiek en de ICT. Er zijn ook flink wat banen bij, waarbij werkgevers kandidaten willen opleiden, terwijl ze tegelijkertijd al bij hun bedrijf werkzaam zijn.

Veel werklozen hebben begeleiding nodig

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Na een periode van economische groei nam de groei tijdens de coronacrisis in 2020 in periodes af en steeg de werkloosheid tijdelijk. Vanaf het voorjaar van ’21 herstelde de economie snel en krachtig en trok de werkgelegenheid aan. Sinds het eerste kwartaal van ‘21 dalen de landelijke werkloosheidscijfers en ook de bijstandsaantallen.
Daar komt bij dat je de huidige werkzoekenden niet zonder meer kunt plaatsen op de openstaande vacatures. De mogelijkheden van veel werkzoekenden sluiten niet of onvoldoende aan bij de huidige en toekomstige beroepen. Veel werklozen hebben langdurige begeleiding nodig om uiteindelijk aan de slag te kunnen.

Krappe arbeidsmarkt biedt kansen

Het Werkbedrijf en de gemeenten zien het als hun missie om zoveel mogelijk mensen met een bijstandsuitkering een zo passend en duurzaam mogelijke plek te geven op de arbeidsmarkt. De krappe arbeidsmarkt kan de komende jaren meer kansen bieden aan werkzoekenden die tot op heden niet aan de slag kwamen. Ondernemers hebben de mensen hard nodig.
De gemeenteraad van Beuningen bespreekt de notitie over de arbeidsmarkt op woensdag 22 maart tijdens de commissie Samenleving & Bestuur.