Rijk van Nijmegen

Bouw nieuwe woonwijk Wijchen-West start definitief in 2024

Wijchen van boven
Wijchen van boven © RN7
WIJCHEN - In 2024 wordt definitief gestart met de bouw van de eerste woningen van de nieuwe woonwijk Wijchen-West, waar uiteindelijk 1300 woningen komen. Wethouder Geert Gerrits heeft woensdag namens de gemeente Wijchen de plannen officieel ondertekend, gezamenlijk met vertegenwoordigers van de marktpartijen.

Basisschool in noordelijk deel

Ruim de helft van de 1300 nieuwe woningen krijgt een verkoopprijs lager dan de gemiddelde woningprijs. Ongeveer een derde bestaat uit appartementen. Daarnaast krijgen geïnteresseerden de kans om binnen vijf deelgebieden zélf hun woning te realiseren.
In het noordelijk deel van de nieuwe wijk komt een basisschool. Dit heeft de gemeente Wijchen afgesproken met de marktpartijen waarmee zij samen de nieuwbouwwijk ontwikkelt. Wethouder Geert Gerrits zegt blij te zijn met alle duidelijke afspraken die nu zijn gemaakt.

Bewoners zelf opdrachtgever bouwproject

Bijzonder is dat in vijf deelgebieden ongeveer 100 woningen in een CPO-constructie kunnen worden gebouwd. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Hierbij zijn niet de projectontwikkelaars, maar de toekomstige bewoners samen opdrachtgever voor hun eigen deelproject.
Wethouder Geert Gerrits wijst er op dat de gemeente Wijchen inmiddels veel ervaring heeft opgedaan met CPO’s. Er worden vijf thema’s gekozen waarbinnen ongeveer 20 woningen worden gerealiseerd. Hoe deze thema’s en de verdere organisatie hiervan eruit komen te zien, is nog niet bekend. De gemeente werkt dit nu uit en komt daarna met concrete informatie.

Gelijke verdeling koop- en huurwoningen

De nieuwe woonwijk bestaat uit twee wijken. In het noordelijke deel boven het spoor (De Groene Geest) komen de meeste woningen en de basisschool. In het zuidelijk deel (De Vormers) komen iets minder woningen, omdat de Vormerse plas veel ruimte inneemt.
De verdeling van woningtypen is over beide deelgebieden zo goed als gelijk. Dat betekent dat verdeeld over het plan een evenredig aantal koop- en huurwoningen komen. Ook de verdeling tussen grondgebonden woningen en appartementen is vergelijkbaar.

Goede mix verschillende woningtypen

Wethouder Gerrits noemt de mix van verschillende woningtypen en prijsklassen heel belangrijk. "Dat zal bijdragen aan een prettige en leefbare wijk. Ongeveer 55 procent van de woningen valt in de betaalbare sector, dat wil zeggen met een prijs lager dan de gemiddelde woningprijs. Hieronder vallen naast sociale huurwoningen, huurwoningen voor mensen met een middeninkomen en een deel van de koopwoningen," aldus de wethouder.
In Wijchen-West komen nieuwe woningen voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Momenteel wordt gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. Dat vormt de basis voor het bestemmingsplan.