Rivierengebied

Gemeente Druten: Aanbod internetwinkels blijft groeien

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © Pixabay
DRUTEN - De gemeente Druten is een van de weinige gemeenten die speciaal beleid heeft ontwikkeld voor het fenomeen internetwinkel. Volgens Druten zal de groei van de detailhandelsverkoop via internet de komende jaren verder doorzetten. Dat schrijft de gemeente Druten in de 'Beleidsnotitie Internetwinkels', die is bedoeld voor de leden van de gemeenteraad.
Internetwinkels hebben een aantal voordelen, zowel voor ondernemers als consumenten, en bieden volgens de gemeente gemak en extra service. Producten kunnen ook buiten winkeltijden thuis worden vergeleken en besteld. Het aanbod is sterk gegroeid, evenals de betrouwbaarheid en de betalingsmogelijkheden.

Geen verkeersoverlast bij woning

Een internetwinkel kan volstaan met een opslagruimte en webpagina. Daarvoor hoeft men zich niet te vestigen in een relatief duur winkelgebied en kan men toe met minder personeel. Dankzij die voordelen kan de internetwinkel artikelen goedkoper aanbieden dan de traditionele detailhandel.
Onder bepaalde voorwaarden kan er vanuit een woning een internetwinkel worden gerund, zo stelt de gemeente. Het is vooral belangrijk dat de betreffende woning de woonfunctie behoudt. Zo mag er bijvoorbeeld geen verkeers- of parkeeroverlast ontstaan. Ook moet de internetwinkel worden geëxploiteerd door de bewoner van het pand.

Winkels moeten in centrum blijven

Verder bepaalt de gemeente dat er rondom de woning geen goederen mogen worden opgeslagen ten behoeve van de internetwinkel. In- en uitladen bij de woning mag wel, als het parkeren ten behoeve van het bedrijf maar plaatsvindt op eigen terrein. Daarnaast is bij de woning geen reclame toegestaan.
Het beleid van de gemeente is erop gericht dat het centrum zijn functie als winkelcentrum behoudt. Zo probeert Druten om uitwaaiering van winkels naar de randen van het dorp te voorkomen.

Druten stelt voorwaarden aan internetwinkels

De gemeente beschrijft in de Beleidsnotitie heel nauwkeurig wat wel en niet mag. Daartoe worden de internetwinkels verdeeld in vier categorieën. Zo heb je internetwinkels waar de goederen alleen via het internet zijn te bekijken en te bestellen. Deze internetwinkels zijn onder voorwaarden toegestaan bij een woning.
Wat bijvoorbeeld bij een woning niet mag, is een internetwinkel met opslag, verzending, afhaalmogelijkheid en showroom. Deze variant moet zich vestigen op een locatie met een detailhandels-/winkelbestemming, aldus de gemeente Druten.