Rivierengebied

Culemborg presenteert één plan voor preventie, sport, gezond en actief zijn

Wethouder Mischa Peters van de gemeente Culemborg
Wethouder Mischa Peters van de gemeente Culemborg © SRC
CULEMBORG - De gemeente Culemborg ontwikkelt samen met een aantal van haar partners in de stad een plan voor preventie, sport en gezond en actief leven. Het doel daarvan is om ervoor te zorgen dat nog meer inwoners van Culemborg gezond en gelukkig kunnen deelnemen aan de samenleving. Wethouder Mischa Peters: “We hopen dat onze ambities aansluiten op het budget dat we toegewezen krijgen.”
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zet de gemeente zich al jaren in om ziekte, ongezondheid en andersoortige problemen te voorkomen. “We zijn bijvoorbeeld een dementievriendelijke gemeente en proberen eenzaamheid tegen te gaan. We stimuleren deelname van de jeugd aan sport en cultuur. En we ondersteunen (sport)verenigingen, vrijwilligers en cultuuronderwijs.”

Meedoen in de samenleving

De plannen passen binnen de doelstellingen van de gemeenteraad dat iedere Culemborger gezond is en kan meedoen aan de samenleving. “Dat was ook een expliciete wens binnen ons bestuursakkoord,” zegt de wethouder. “We wilden meer inzetten op preventie. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. We willen de Lekstedelingen dus van harte aanmoedigen om gezond in het leven te gaan staan.” De gemeente Culemborg was op dit vlak al met talloze dingen bezig. Er lagen al diverse akkoorden. “Die kwamen nooit echt samen. Daar gaan we nu één lijn in trekken. En er een actieprogramma van maken.”

Meer samenhang gevraagd

Iedere inwoner van de Lekstad krijgt de kans mee te doen aan het rijke culturele en sportieve leven in de stad. Meedoen is namelijk niet alleen leuk, maar ook goed voor sociale verbindingen, gezondheid en welzijn. Tot nu toe werden alle activiteiten en beleid ontwikkeld vanuit verschillende akkoorden, zoals het preventieakkoord en het lokaal sportakkoord. “De gemeenteraad heeft gevraagd om meer samenhang in het sport- en beweegbeleid. De raad wil heldere en realistische afspraken, zodat de doelstellingen rondom sport, bewegen en gezondheid worden gehaald.”

Nieuwe regeling aangekondigd

Daarnaast heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brede, specifieke uitkering (SPUK) aangekondigd. Het ministerie verwacht een plan van gemeente Culemborg. De vragen hierbij op tafel komen, zijn: Hoe wil de gemeente inwoners stimuleren om zo gezond mogelijk te blijven (preventie)? En om deel te nemen aan sport, bewegen en andere, bijvoorbeeld culturele activiteiten? “De vraag van de raad nemen we mee in dit plan voor preventie, sport en gezond en actief leven. Ook geeft het nieuwe plan invulling aan het preventieakkoord, het sportakkoord, het integraal zorgakkoord (IZA) en het gezond en actief leven akkoord (GALA).”

Inbreng van partners

Het plan wordt in de eerste helft van dit jaar ontwikkeld. Hiervoor gaat de gemeente in gesprek met alle partners in de stad op het gebied van welzijn, sport, zorg en onderwijs. Leidend hierbij is: wat is nou echt nodig om de komende jaren het verschil te kunnen maken? “De inhoudelijke voorbereiding en begeleiding van het ontwikkeltraject besteden we uit aan Mura Zorgadvies in samenwerking met de regisseur van het huidige lokale Sportakkoord. Zij zijn goed bekend met de landelijke én lokale akkoorden. Vóór 1 oktober 2023 is het besluitvormingstraject afgerond. Intussen blijven we natuurlijk met onze partners activiteiten ontwikkelen om ziekten en eenzaamheid te voorkomen, en inwoners te stimuleren om mee te doen aan sport, bewegen en andere activiteiten.”

Blij met de plannen

Wethouder Peters is behoorlijk blij met de plannen. “Ik ga dus richting een 8 qua waardering,” laat ze blijken. “Ik geloof erin dat je dingen in hun onderlinge samenhang hoort aan te pakken. Dus met onze partners in de stad. We hebben nog steeds een vijftig procent Culemborgers die onvoldoende beweging neemt. Meer bewegen is voor ieders mentale en fysieke gesteldheid veel beter. Ik vind het mooi dat we met één plan onze inwoners hiermee kunnen ondersteunen.”

Budget

Peters laat weten dat het budget voor de plannen nog in een ingewikkelde fase verkeert. “Het Rijk stelt dit beschikbaar. Bij ons zat dit eerst in twaalf andere regelingen. De verwachting is dat we hier jaarlijks tussen de € 200.000,- en € 600.000,- subsidie op krijgen. Dat is inderdaad een brede range, maar ze lopen een beetje achter met hun administratie op dit vlak. We vertrouwen erop dat we met deze bijdrage onze ambities kunnen gaan waarmaken.” De doelstellingen liggen volgens de wethouder vrij hoog. Ze wil dat de inwoners van Culemborg hier echt wat van gaan merken. “We moeten het gaan doen in plaats van woorden op papier zetten. Daarom ben ik heel blij dat er samenhang komt, dat we van visie naar actie gaan en dat we dit gaan doen mét onze partners in de stad.”