Rivierengebied

Positieve verschuivingen in hoofdpijndossier Redichemse Waard

Positieve verschuivingen in hoofdpijndossier Redichemse Waard
Positieve verschuivingen in hoofdpijndossier Redichemse Waard © SRC │gemeente Culemborg
CULEMBORG - Doordat er een provinciale pot met subsidie loskomt, lijkt het er sterk op dat er positieve verschuivingen in het hoofdpijndossier Redichemse Waard aan het ontstaan zijn. Wethouder Daphne Bijvoet: “We zitten nu in een minnelijk proces.”
Het dossier Redichemse Waard is een langlopend exemplaar voor de gemeente Culemborg. Er is op dit moment nog geen sprake van aankoop van (delen) van het terrein. De wethouder vindt het een fantastisch gebied met een grote natuur- en landschappelijke waarde. 
Natuurontwikkeling
De Redichemse Waard is jaren inzet bij gesprekken over natuurontwikkeling. De vraag is hoe op het terrein natuurontwikkeling kan gaan plaatsvinden. “We zitten nu in een minnelijk proces om hier natuur te gaan ontwikkelen. We hebben echter te maken met verschillende belangen, waaronder die van de huidige eigenaar. We willen de raad vragen om een aantal percelen aan te kopen en daarvoor de onderhandelingen in te gaan. Dat is nu in een cruciale fase beland, want vanuit de provincie is er subsidie mogelijk.”

Lagere economische waarde
Op dit moment mogen de huidige gebruikers de grond in de Redichemse Waard nog agrarisch gebruiken. “Als we het terrein omvormen naar natuur dan krijgt de grond een lagere economische waarde.  De provincie Gelderland stelt subsidie beschikbaar om dit te compenseren,” zegt Bijvoet. “Dat vraagt dus om deze eerste stap om financiële ruimte te vragen teneinde de onderhandelingen te kunnen openen.” 

Verkenner

De gemeente Culemborg heeft een verkenner in de arm genomen om de toekomstige scenario’s te schetsen en de impact ervan te duiden. “De vragen hierbij zijn: wie gaat er ontwikkelen en wie gaat er beheren,” aldus Bijvoet. “Het kan een private, publieke of collectieve partij zijn, of een combinatie. De gemeente wil de grond aankopen met als doel de aangekochte percelen weer te verkopen.” Het ontbreekt de gemeente nu eenmaal aan de benodigde kennis en vaardigheden om zo’n terrein tot ontwikkeling te brengen. “Voor het beheer denken we hiervoor eerder aan partijen als Geldersch Landschap, het Collectief Redichemse Waard of iets in die sfeer.” 

Visie

Het ontwikkelen van (delen van) de Redichemse Waard valt binnen de bestuurlijke visie op Culemborg. “Iedereen ziet het belang van natuurontwikkeling in,” zegt de wethouder hierover. “Het is een belangrijk gebied dat straks – als het zo ver komt – openstaat voor alle Culemborgers en bezoekers van daarbuiten. Het zou geweldig zijn als we dit mogen bereiken. Iedereen, ook de bloot-eigenaar, ziet dit in. Daarbij is het wel van belang dat we alle partijen aan boord houden. En het krediet bepaalt of we ermee door kunnen gaan.” 
Veranderingen
De toekomst gaat uitwijzen welke veranderingen er in én op de Redichemse Waard gaan plaatsvinden. “Dat komt in het vervolgproces. Dit gaan we zeker met de partij die het terrein gaat ontwikkelen bespreken. Er zijn al voorzichtige droombeelden die bij de vervolgfase horen. Dat gaan we in samenspraak met de drie partijen oppakken: de private, publieke of collectieve. En misschien zelfs wel een combinatie van die partijen.”

Doel
Het doel van de aankoop van de Redichemse Waard is om er een openbaar natuurterrein van te maken. “Een toegankelijk terrein voor iedereen,” stelt Bijvoet nadrukkelijk. “Het is voorlopig de bedoeling dat we er met twee partijen en de huidige eigenaar de schouders onder zetten. Wat dat betreft bespeur ik een positieve grondhouding. De eigenaar heeft al toegezegd over een gedeelte in gesprek te willen gaan.”