Rijk van Nijmegen

Ingenieursbureau onderzoekt geluidsoverlast padelbanen in Beuningen

Ingenieursbureau onderzoekt geluidsoverlast padelbanen in Beuningen
Ingenieursbureau onderzoekt geluidsoverlast padelbanen in Beuningen
BEUNINGEN - Ingenieursbureau DGMR is een onderzoek gestart naar de vraag in hoeverre de padelbanen van tennisvereniging TC de Linden in Beuningen overlast veroorzaken voor de omwonenden. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Beuningen, die al maanden bemiddelt in het conflict tussen de tennisvereniging en de bewoners van de hoek Burgemeester Geradtslaan/Lindenstraat.
De gemeente verwacht op korte termijn de uitkomsten van het onderzoek en zal deze vervolgens bespreken met de tennisclub en de omwonenden. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten bepaalt de gemeente welke vervolgstappen of maatregelen eventueel worden genomen.

"Padel zou een binnensport moeten zijn"

De omwonenden, verenigd in de actiegroep 'Buurtkracht', hadden bij de gemeente geklaagd over de geluidsoverlast die door de padelbanen wordt veroorzaakt. Bij deze sport wordt gebruik gemaakt van een hol racket dat veel meer geluid maakt dan een traditioneel tennisracket.
Bovendien wordt de baan omringd door glazen wanden, waar de spelers ballen tegenaan slaan. Dat heeft het effect van een klankkast, zodat ook de emoties van de spelers (bijvoorbeeld geschreeuw) worden versterkt. De omwonenden van padelbanen vinden dan ook dat het typisch een binnensport zou moeten zijn. In ons land lopen inmiddels tientallen rechtszaken tegen padelbanen.

Gezamenlijk overleg

Wethouder Alwin Steeg, die sport in zijn portefeuille heeft, sprak enkele maanden geleden eerst apart met beide partijen. Daarna volgde in oktober een gezamenlijk overleg waarbij omwonenden, tennisvereniging en gemeente aanwezig waren.
Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het geluidsonderzoek dat nu wordt uitgevoerd. Buurtkracht had eerder al bij de gemeente gevraagd om akoestisch onderzoek naar het lawaai en een evaluatie van de huidige padelbanen.