Rivierengebied / Rijk van Nijmegen

Stikstof lijkt nauwelijks probleem voor woningbouw in de regio

(ter illustratie)
(ter illustratie) © Twitter
REGIO - Ook in 2023 zal de stikstofproblematiek waarschijnlijk een grote rol spelen in het nieuws. Afgelopen jaar was er regelmatig de conclusie dat de woningbouw in ons land 'op slot gaat', vanwege de alarmerende situatie rondom stikstof.
Deze verregaande constatering staat haaks op de feitelijke situatie in de regio Nijmegen. Dit blijkt uit een rondgang van RN7 langs de gemeenten Druten, Nijmegen, Beuningen en Wijchen.

Stikstofregels ingewikkeld, maar niet onduidelijk

Voor elk woningbouwproject worden aparte stikstofberekeningen gemaakt, die samenhangen met de locatie waar wordt gebouwd, zo zegt een woordvoerster namens de gemeenten Druten en Wijchen. Deze berekeningen zijn meestal onderdeel van een voorbereidend ontwerp bestemmingsplan.
De initiatiefnemers van de bouwplannen hebben op dat moment al voorgesorteerd op zowel de provinciale als de landelijke stikstofregels. Volgens de woordvoerster zijn die stikstofregels weliswaar ingewikkeld, maar niet onduidelijk.

Nijmegen transparant over stikstof

Wat betreft stikstof is de provincie het bevoegd gezag, binnen de wettelijke kaders die het Rijk heeft vastgesteld, aldus de gemeente Nijmegen. Er is niet veel beleid specifiek voor stikstof dat van invloed is op de werkwijze van de gemeente.
De gemeente Nijmegen zegt zichzelf erg bewust te zijn van de stikstofproblematiek. "Daar zijn we ook altijd transparant over. Zo wordt er bij elk woningbouwproject in Nijmegen bekeken of de stikstof-uitstoot is onderzocht."
De gemeente Beuningen stelt dat stikstof een complex probleem is, waarbij iedereen in ons land nog zoekende is naar de beste aanpak. Bij woningbouwprojecten spelen in dit opzicht veel factoren een rol. De gemeente Beuningen: "Er is nog veel extra onderzoek nodig om (bouw)plannen goed te kunnen beoordelen op stikstof. Vooralsnog lopen wij niet tegen grote gevolgen van stikstof aan."

Stikstof geen probleem bij lopende plannen

Het Beuningse college van B&W zegt wel dat men bij de voorbereiding van bestemmingsplan Hoge Woerd, dat onlangs door de gemeenteraad is vastgesteld, al rekening heeft gehouden met eventuele nieuwe stikstofmaatregelen.
"Bij de nadere uitwerking van toekomstige woningbouwplannen zal blijken of hier sprake is van stikstofproblematiek. Bij de lopende plannen is dit vooralsnog niet aan de orde," zegt een woordvoerster van de gemeente Beuningen.

Boeren in opstand

Vooral in het afgelopen jaar (2022) stond de agrarische sector in ons land op de achterste benen. Volgens de boeren worden de problemen met stikstof veel te eenzijdig afgewenteld op de agrarische bedrijven. De boeren zijn daartegen in opstand gekomen.
De Nederlandse kiezer zal grotendeels bepalen hoe dit afloopt. Stemmen de inwoners van ons land de komende jaren op D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren, of krijgen bijvoorbeeld de BBB (BoerBurgerBeweging), PVV en Ja21 veel aanhang?