Noord-Veluwe

Realisatie de Hokseberg een stap dichterbij

De Hokseberg
De Hokseberg © Gemeente Elburg
'T HARDE - De planvorming voor de nieuwe wijk van ’t Harde, de Hokseberg, komt volgens Gemeente Elburg in een volgende fase. Het college heeft ingestemd met verschillende plannen voor de Hokseberg, waaronder het ontwerp van de stedenbouwkundige visie en het beeldkwaliteitsplan fase 1 en 2. Wethouder Lyda Sneevliet-Radstaak verwacht dat dit betekent dat het bouwen volgens planning kan gaan verlopen.
Hoewel het nog een aantal jaar zal duren voordat de wijk gebouwd zal gaan worden, stelt de Gemeente Elburg dat het ontwikkelen en uitwerken van de plannen voor de Hokseberg volgens schema verloopt. Het vastgestelde ontwerp van de stedenbouwkundige visie en het beeldkwaliteitsplan liggen de komende zes weken ter inzage en iedereen die dat wil kan in die tijd een zienswijze indienen. Na deze weken kan het ontwerp naar de gemeenteraad, die naar verwachting in maart 2023 de plannen zal bespreken.

Biodiversiteit

Wethouder Sneevliet-Radstaak verwacht dat de toekomstige bewoners ‘gaan merken dat zij in een veel groenere en klimaatbestendige wijk wonen’. Een centraal aspect waar de gemeente voor de Hokseberg op inzet is namelijk biodiversiteit. De wethouder legt uit: ‘Het ziet er veel groener uit. Dit dient als buffer voor de hogere temperaturen. Wanneer we te maken hebben met stortbuien, dan stroomt het overvloedige regenwater naar de speelplaatsen. Die zijn zo aangelegd dat ze ook dienst doen als wadi’s. In het gebied komt een centrale weg, ‘het lint’. Vanaf het lint lopen zijstraatjes naar de parkeerhofjes. Die straatjes krijgen een half verhard wegdek, dat lijkt op een soort karrespoor. En dat te midden van de zeer oude – in ieder geval meer dan 100 jaar - oude houtwallen.’

Maximaal aantal woningen

Naast het creëren van een groene wijk, heeft het college aangegeven dat zij het maximum toegestane aantal woningen en appartementen wil realiseren op de Hokseberg. Dit om de druk op de woningmarkt tegen te gaan. In het maken van deze plannen is volgens wethouder Sneevliet-Radstaak goed geluisterd naar omwonenden en samenwerkingspartners: ‘Er is gewoon goed geluisterd door de projectontwikkelaar en er is het nodige gedaan met de aangedragen ideeën. Zo is bijvoorbeeld het hofje aan de Noordoost zijde van het gebied na inbreng op een andere manier geplaatst.’
Wanneer het bouwen kan beginnen, zullen de eerste gebouwen verschijnen aan de Stadsweg. Eerst wordt het nieuwe woonzorgcentrum gebouwd, gevolgd door het appartementencomplex en de woningen. Vervolgens start de bouw van de tweede fase, waarvan het ontwerp planvorming nu is vastgesteld.