Rijk van Nijmegen

Focus op betaalbare woningen, vergroening, energiearmoede en jongeren

Gemeente, Oosterpoort en huurdersvereniging tekenen overeenkomst
Gemeente, Oosterpoort en huurdersvereniging tekenen overeenkomst © Gemeente Berg en Dal
GROESBEEK - Onlangs zijn de prestatieafspraken 2023 ondertekend door de gemeente Berg en Dal, woningcorporatie Waardwonen en de huurdersvereniging Millingen aan de Rijn. Met Oosterpoort en huurdersvereniging Woonbelang heeft de gemeente nieuwe meerjarige prestatieafspraken (2023-2026) gemaakt. De partijen richten zich de komende periode op beschikbaarheid, energiearmoede, vergroening en jongeren.

Snel meer betaalbare woningen

Er zijn op dit moment veel plannen voor sociale huurwoningen. Er komen ook nog steeds projecten bij. De gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen willen zo snel mogelijk meer betaalbare woningen opleveren. Ze richten zich daarom op kleine, minder complexe plannen en grotere plannen die al verder zijn in het traject. Ruim 30% van de woningbouwplanning is sociale woningbouw.

Verduurzaming en vergroening

Er zijn al stappen gezet voor het verduurzamen van sociale huurwoningen. Toch is extra inzet nodig. Hierbij gaat de meeste aandacht naar woningen met een slecht energielabel. Straten met sociale huurwoningen zijn vaak meer dan gemiddeld versteend. In 2022 is een werkgroep gestart door de partijen in Millingen, om in 2023 concrete afspraken te maken over vergroening van de wijken. In de rest van de gemeente wordt een proef gestart om voortuinen te vergroenen.

Vergroten kansen jongeren op woningmarkt

De druk op de woningmarkt zorgt voor te weinig kansen voor jongeren. Onlangs is daarom het jongerencontract geïntroduceerd. Dit betekent dat een deel van de huurwoningen naar jongeren tot 27 jaar gaat. Ze krijgen dan een tijdelijk contract voor vijf jaar.
Komend jaar stelt de gemeente een nieuwe huisvestingsverordening op, en kijkt daarbij wat ze nog meer kan doen voor de verschillende doelgroepen op de woningmarkt. Verder starten de gemeente en Oosterpoort met een proef voor woningsplitsing. Ook heeft men de ambitie om meer woningen voor middeninkomens te bouwen.
Wethouder ten Westeneind met vertegenwoordigers  van Waardwonen en de Huurdersvereniging
Wethouder ten Westeneind met vertegenwoordigers van Waardwonen en de Huurdersvereniging © Gemeente Berg en Dal