Rijk van Nijmegen

Opnieuw subsidie voor groene daken in Nijmegen beschikbaar

Er komen nog meer groene daken in Nijmegen aan
Er komen nog meer groene daken in Nijmegen aan © Unsplash
NIJMEGEN - Vanaf 1 januari 2023 is het in de gemeente Nijmegen opnieuw mogelijk om subsidie aan te vragen voor het aanleggen van een groendak, groengevel of geveltuin. Nieuw is dat het ook mogelijk wordt om subsidie aan te vragen voor gezamenlijke schuurdaken en voor bijgebouwen. In totaal is er 150.000 euro per jaar beschikbaar.
Groene daken en gevels helpen bij het koeler maken van de stad, het verminderen van de wateroverlast en het verhogen van de biodiversiteit. "Eerder hadden we ook beperkingen voor het aantal vierkante meters", vertelt wethouder Cilia Daemen van klimaatadaptatie en stadsvergroening. "Daken hoeven nu niet aan elkaar vast te zitten; het gaat om een gezamenlijk project met één aanspreekpunt, anders wordt het administratief te veel gedoe voor de gemeente."
Voor de gezamenlijk dagen geldt dat deze wel samen minimaal 10m2 moeten zijn. Ook is het straks mogelijk om voor bijgebouwen (waar niet in gewoond wordt), subsidie aan te vragen voor een groendak. De gemeente Nijmegen deed in 2021 en 2022 al een proef met de gezamenlijke aanvragen voor schuurdaken. Drie gezamenlijke aanvragen waren uiteindelijk succesvol. Deze waren in Dukenburg, Lent en Neerbosch-Oost. In totaal ging het om 703 m².
Voor alle subsidies geldt, dat er eerst subsidie aangevraagd dient te worden en pas met het werk begonnen kan worden als de aanvraag is goedgekeurd. De subsidie geldt tot en met met 2028.