Rivierengebied

Druten terughoudend tegenover uitbreiding veestallen

Druten terughoudend tegenover uitbreiding veestallen
Druten terughoudend tegenover uitbreiding veestallen
DRUTEN - Het college van B&W in Druten staat terughoudend tegenover initiatieven voor uitbreiding van veestallen. Uitbreiding is slechts mogelijk binnen de geldende wet- en regelgeving, zegt het college in antwoord op schriftelijke raadsvragen van Dorpslijst Horssen.
Het college wil daarbij niet anticiperen op mogelijke aanpassingen of nieuwe ontwikkelingen in de toekomst, omdat nog niet duidelijk is welke kant het opgaat.

College kan niet afwijken van landelijk/provinciaal beleid

Dorpslijst Horssen meldde in september dat meerdere veehouders in de gemeente Druten hun stallen willen uitbreiden. De partij vroeg of het college bereid is om samen met de ondernemers te zoeken naar maatwerkoplossingen. Het college wil dat wel, voor zover dat past in de lijn van het nog te ontwikkelen landelijk en provinciaal beleid, alsmede de regelgeving.
Ook vroeg de Dorpslijst of het college de keuze heeft om af te wijken van landelijk en provinciaal beleid wat betreft de uitbreiding van stallen. Het college antwoordt dat "daarvan niet kan worden afgeweken".