Rivierengebied / Rijk van Nijmegen

In de regio kiest alleen Nijmegen duidelijk voor hoogbouw

In de regio kiest alleen Nijmegen duidelijk voor hoogbouw
In de regio kiest alleen Nijmegen duidelijk voor hoogbouw
REGIO - De gemeenten in de regio (Nijmegen uitgezonderd) hebben geen duidelijk afgebakend beleid met betrekking tot hoogbouw. Bij elk afzonderlijk bouwplan wordt gekeken welke bouwhoogte het beste is. In Druten zijn er plannen voor een complex met 10 bouwlagen, maar dat is bij de kleinere gemeenten echt een grote uitzondering.
Dit blijkt uit een rondgang van RN7 langs de gemeenten Druten, Overbetuwe, Nijmegen, Wijchen, Beuningen en Berg en Dal. De discussie over hoogbouw is weer opgelaaid door de Nijmeegse plannen voor een 120 meter hoge woontoren, die plaats zal bieden aan bijna 400 appartementen. Nijmegen is (als grote stad) in de regio dan ook de enige die qua bouwen écht de hoogte ingaat.

Nieuwe hoogbouw rondom vervoersknooppunten

Het Nijmeegse college van B&W kondigt aan in de toekomst vaker te zullen kiezen voor hoogbouw. Het grote voordeel van hoogbouw is dat je in korte tijd veel woonruimte kan realiseren op een relatief klein stuk grond. Het zijn weliswaar woningen zonder tuin, maar relatief wel goedkoop. De grote woontoren staat gepland op de parkeerplaats bij de Hezelpoort, en geeft de bewoners straks een mooi uitzicht over de Waal.
De Nijmeegse hoogbouw wordt gepland binnen de bebouwde kom, om zo het buitengebied niet te belasten. Hoogbouw komt vooral rondom de openbaar vervoersknooppunten. Bijvoorbeeld bij station Lent, het centraal station en rond station Goffert. Ook wordt gedacht aan locaties langs het MaasWaal kanaal, aldus de gemeente Nijmegen.

"Hoogbouw kan ook heel mooi zijn"

Hoogbouw kan volgens het Nijmeegse college ook mooi zijn, als het goed is uitgewerkt. Dankzij hoogbouw blijft er meer openbare ruimte over, waar inwoners bijvoorbeeld kunnen bewegen en recreëren.
De hoogbouw in Druten (10 woonlagen) staat gepland langs de Raadhuisstraat in het centrum van het dorp. Ook komt er een complex met 6 bouwlagen nabij d'n Bogerd. De gemeenteraad moet overigens nog haar definitieve fiat aan deze plannen geven.
Bij de meeste bouwplannen in Druten wordt volgens wethouder Willy Brink een maximale hoogte van 5 bouwlagen aangehouden. Brink onderschrijft dat hoogbouw heel mooi kan zijn. "Je moet het nooit op voorhand afwijzen," zegt Brink.

De term hoogbouw roept bij burgers een verkeerd beeld op

Ook de gemeente Wijchen ziet hoogbouw als een manier om snel woonruimte te creëren, maar daar gaat men in principe uit van maximaal 5 bouwlagen. Wijchen zoekt steeds naar een goede mix van verschillende woningtypen en doelgroepen, zodat gevarieerde wijken ontstaan. "Daarbij zijn we zuinig op het bestaande groen in de wijken en kernen, en op onze natuur- en buitengebieden," zo meent het Wijchense college van B&W.
In de gemeente Beuningen spreekt men van gestapelde bouw (3 à 5 woonlagen), omdat de term hoogbouw bij de burgers een verkeerd beeld oproept. Op sommige locaties is het volgens de gemeente Beuningen acceptabel om nét iets hoger te bouwen dan 5 woonlagen, bijvoorbeeld in de kern Ewijk.

"Dorpse karakter altijd in het oog houden"

In Berg en Dal wordt in de grotere kernen (Groesbeek, Millingen, Beek) iets hoger gebouwd dan elders in de gemeente. Daarbij wordt het dorpse karakter altijd in het oog gehouden, zo stelt het college van B&W.
Er zijn overigens geen plannen om in de toekomst hoger te gaan bouwen dan nu het geval is. Veel inwoners vinden een gebouw met 4 bouwlagen (3 verdiepingen) al snel niet passen bij het dorp, zegt een woordvoerder van Berg en Dal.
Het hoogste gebouw in deze gemeente is Bellevue Groesbeek, dat 8 bouwlagen telt (7 verdiepingen). Kalorama Beek (6 bouwlagen) wordt over enkele jaren gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een pand met 2 bouwlagen. De gemeente en veel inwoners zien de sloop van de Kalorama flat als een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De huidige flat past niet goed in een dorpse omgeving.

Kerken zijn de hoogste gebouwen

De gemeente Overbetuwe heeft een groot oppervlakte en telt relatief veel kernen met een echte dorpse uitstraling. Hoogbouw valt hier al snel uit de toon. De hoogste gebouwen in Overbetuwe zijn de kerken. Zo is de Grote Kerk in Elst liefst 56 meter hoog.
De kern Elst heeft ook de hoogste woongebouwen. Zo is er bijvoorbeeld een complex met winkels en appartementen aan het Europaplein, met een hoogte van bijna 20 meter (5 bouwlagen). De gemeente zegt niet te weten hoe de inwoners aankijken tegen hoogbouw van 5 verdiepingen.