Avond met Bert Reinds: Je gezin een hangplek of een bouwplek?

Avond met Bert Reinds: Je gezin een hangplek of een bouwplek?
Avond met Bert Reinds: Je gezin een hangplek of een bouwplek?
ELBURG - Op 7 december is Bert Reinds gastspreker in de Oosterklerk van Elburg. Hij studeerde maatschappelijk werk, psychotherapie en orthopedagogiek (doctoraal RU Utrecht- diagnostiek en behandeling orthopedagogie) en geniet landelijke bekendheid als orthopedagoog, coach, spreker en schrijver.
Zijn drijfveren vat hij zelf zo samen: 'Verbinden en uitpakken zijn de kernwaarden in mijn werkzaamheden en in mijn privéleven. Het mooiste wat er is: mensen zichtbaar maken wie ze al zijn!'
Een slogan van Bert is: Leven is het omgekeerde van nevel, waar ben jij het liefst?
De spreker inspireert en zet je aan het denken. Dat doet hij met humor en hij neemt zichzelf hierbij ook op de korrel. Deze avond is niet alleen gezellig maar ook leerzaam.
De organisatie is in handen van Ceder en de avond is bestemd voor mannen en vrouwen (Zie Facebook De Ceder PKN Elburg.
Hoewel het over het gezin gaat, zal het iedereen aanspreken.
7 dec.2022
Oosterkerk, Klaverplein 2, Elburg
aanvang 20.00 uur/ inloop 19.30
toegang gratis
opgave: deceder@hotmail.com
info : 06-3946 1407
Gasten zijn welkom, wel graag even opgeven.