Gewijzigde regels rondom begraafplaatsen

Begraafplaats Nunspeet-Oost
Begraafplaats Nunspeet-Oost © RTV Nunspeet
NUNSPEET - De gemeente Nunspeet gaat enkele regels omtrent de begraafplaatsen in de gemeente veranderen. De gemeente heeft zelf de regie over de uitgifte van grafrechten en het plaatsen van (tijdelijke) grafbedekking en -beplanting op de begraafplaatsen en gaat vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud van de begraafplaatsen enkele regels wijzigen.
Per 1 januari 2023 regels veranderen de regels wat betreft de grafrechten, begraaftijden, tijdelijke grafbedekking en grafbeplanting. Waar grafrechten eerst voor dertig jaar werden uitgegeven, gebeurt dat vanaf 2023 voor onbepaalde tijd zolang er een rechthebbende is. Een rechthebbende is een eigenaar van het recht die verantwoordelijk is voor het graf. Huidige rechthebbenden krijgen een brief van de gemeente over deze wijziging. Het grafrecht wordt niet duurder door deze regeling, zo laat de gemeente weten. Wel wordt het grafrecht, zoals elk jaar, geïndexeerd en gaat de prijs daarom iets omhoog.

Tijden en bedekking

Ook de begraaftijden veranderen. Vanaf 2023 kan er om 11:30 en 14:30 worden begraven, waar dat tot nog toe om 11:00, 13:00 en 15:00 uur kon. Deze tijden sluiten volgens de gemeente beter aan bij de manier van begraven die vaak voorkomt in de gemeente, namelijk met een samenkomst en afsluitende broodmaaltijd of koffietafel.
Wat betreft de grafbedekking is het zo dat er vanaf 2023 geen vergunning meer voor aangevraagd hoeft te worden voor tijdelijke grafbedekking. In de praktijk blijkt dat nabestaanden nu ook al vaak een vorm van tijdelijke grafbedekking aanbrengen in de tijd dat zij een definitief grafmonument uitzoeken of wachten op levering daarvan. Hoewel een vergunning niet meer nodig is, moet er wel een (kosteloze) melding gedaan worden bij de gemeente voor de tijdelijke grafbedekking. Het doel van deze regeling is dat er sneller toestemming kan worden verleend voor de tijdelijke grafbedekking. Voor permanente grafbedekking moet wel een vergunning worden aangevraagd.
Ook mag er vanaf 1 januari grafbeplanting worden geplaatst. Om het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen overzichtelijk te houden wordt daar wel een aantal regels voor opgesteld. Losse planten kunnen bijvoorbeeld weggehaald worden wanneer deze verwelkt zijn. Daarnaast mag rondom de graven grind (Ø 0,8 cm) worden aangebracht.

Parkachtig karakter

Op dit moment is de gemeente ook bezig met het verbeteren van de begraafplaats in Elspeet. Er zijn onder andere een nieuwe waterbron, waterpomp en beregeningsinstallatie geplaatst; hoog nodig na een aantal extreem droge zomers. Vanaf deze week tot mei 2023 wordt er op de begraafplaats verder gewerkt aan het rooien van oude en dode beplanting en het plaatsen van meer toekomstgerichte planten zoals solitaire coniferen en heidebeplanting. Op deze manier wil de gemeente weer meer recht doen aan het 'parkachtige' karakter van de begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet.
De gemeente benadrukt dat de begraafplaatsen voor iedereen toegankelijk zijn. Het moeten plekken zijn voor nabestaanden om in alle rust overledenen te gedenken en daar vorm aan te kunnen geven die past bij de eigen beleving en overtuiging.