Achterhoek

Berkelland geeft groen licht voor vernieuwing van centrum Borculo

Berkelland geeft groen licht voor vernieuwing van centrum Borculo
Berkelland geeft groen licht voor vernieuwing van centrum Borculo © Gemeente Berkelland
BORCULO - Het college van Berkelland heeft groen licht gegeven voor de plannen voor het vernieuwen van het centrum van Borculo. De gemeente stelt bijna 2,8 miljoen euro ter beschikking voor het project met de naam: Leef!
"Meer groen, aandacht voor stadshistorie en een autoluwer centrum", somt wethouder Arjen van Gijssel op. "Het hart van Borculo krijgt dankzij de plannen van Leef! een eenduidig karakter met ruimte voor ontmoeten, groen en klimaatadaptie." De Veemarkt, het Muraltplein en de Oude Haven in Borculo worden onder handen genomen, met als doel het revitaliseren van het Borculose centrum. De gemeente stemde in december 2020 in met het plan om het centrum te vernieuwen en stelde een budget van bijna 2,8 miljoen euro beschikbaar. De plannen zijn volgens de wethouder samen met ondernemers en inwoners uitgewerkt en lagen afgelopen zomer ter inzage. "De binnengekomen reacties zijn beoordeeld en waar mogelijk zijn de plannen aangepast", aldus de gemeente.
Een van de plannen binnen Leef! zijn de aanpassingen aan het Muraltplein rondom de kerk. De bestaande rijbaan aan de noordzijde van de kerk gaat verdwijnen en wordt ingericht als plein. Ook de huidige inrichting aan de zuidzijde van de kerk wordt aangepast. Daarnaast wordt de Oude Haven aan de Voorstad volgens de gemeente veranderd: "Dit wordt een locatie voor ontmoeten, water en historie." Parallel aan deze plannen zal de verkeerscirculatie in het centrum veranderen. Ook wordt het riool vervangen en komt er een gescheiden hemelwaterafvoer, zodat regenwater niet mee naar de waterzuivering, maar direct de grond of de Berkel in gaat.

Centrum heeft prioriteit

De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. In januari 2023 wordt gestart met de Veemarkt. De bevaarbaarheid van de Berkel is wegens gestegen prijzen doorgeschoven naar prio 2, wat betekent dat dit plan niet kan worden uitgevoerd binnen het budget en later aan de beurt komt. "Een eenduidig centrum krijgt prioriteit, evenals het creëren van pleinen, groen en water in de binnenstad", legt de gemeente uit. "Voor de bevaarbaarheid van de Berkel zal te zijner tijd opnieuw budget ter beschikking moeten worden gesteld."

Taskforce Leef!

De Taskforce Leef! is eerder in gesprek gegaan met ondernemers en inwoners om ideeën op te halen over het centrum. Die uitkomst werd aangeboden aan de gemeenteraad van Berkelland, die in december 2020 instemde met de vernieuwing van het centrum. Verschillende werkgroepen, bestaande uit inwoners en ondernemers uit Borculo, hebben deze plannen vervolgens uitgewerkt.