Rivierengebied

Provincie start al met aanbesteding railterminal, terwijl procedure Raad van State nog loopt

Impressie van Railterminal Gelderland
Impressie van Railterminal Gelderland © Railterminal Gelderland
REETH - Nota bene één dag na behandeling van de bezwaren tegen de railterminal bij de Raad van State, maakt de provincie Gelderland bekend dat de aanbestedingsprocedure voor de exploitant van die railterminal al is gestart. Dit is opvallend, omdat tijdens de zitting door de provincie, zou zijn gezegd dat de aanbesteding pas ná de uitspraak van de Raad van State zal plaatsvinden.
De provincie wil een railterminal gaan bouwen bij Reeth, gemeente Overbetuwe. Maar zij zal de terminal niet zelf gaan uitbaten. Hiervoor zoeken zij een 'exploitant' die dit voor de komende 45 jaar wil doen. Deze uitbater dient ook de infrastructuur, zoals toegangswegen en dergelijke, op eigen kosten aan te leggen.
"Doel van deze aanbestedingsprocedure is het selecteren van een exploitant voor de aanleg en exploitatie van de RTG. Gunning van deze aanbesteding vindt plaats bij een onherroepelijk inpassingsplan", laat de provincie weten. Ze erkennen dat er nog een bezwaarprocedure bij de Raad van State loopt, maar geven alleen aan dat de uitspraak begin volgend jaar wordt verwacht en dat 'de inschrijvingstermijn voor aanbiedingen zal worden verlengd als de uitspraak van de Raad van State later komt dan verwacht'.

Wat is een aanbesteding?

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen.

In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een vooraf bepaalde datum, sluit de inschrijving van de offertes en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt.

Het verlenen van de opdracht aan één van de bedrijven wordt 'gunning' genoemd. Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: zowel om concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) te stimuleren, als om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven om de opdracht te verkrijgen.

'Geen respect of fatsoen'

Zowel de gemeente Overbetuwe als de actiegroep Overbetuwe Overbelast hebben bezwaren ingediend bij de Raad van State. Zij maken zich met name zorgen over geluidsoverlast, veiligheid en verspilling van het gemeenschapsgeld. Koos Nijssen, de voorzitter van de actiegroep, legde dit eerder aan RN7 uit: "Het aanleggen van deze railterminal kost 100 miljoen euro. Je ziet dat de provincie gaat bezuinigen op het openbaar vervoer, op cultuur en dat soort zaken. Ze kunnen die 100 miljoen gewoon in hun zak houden door te stoppen met dit onzinnige plan."
Ard op de Weegh, fractievoorzitter van de politieke partij BOB heeft een brandbrief aan de Raad van State gestuurd over de aanbesteding. "Deze handelwijze zal juridisch correct zijn, maar wij vragen ons toch af of hier gehandeld is vanuit behoorlijk bestuur, respect en algemeen burgerlijk fatsoen", zo schrijft hij.
"Echt verwonderd zijn we niet. Eerder legde de provincie alle bezwaren van Overbetuwe naast zich neer, gaf geen behoorlijk antwoord op de zienswijze en ging vrolijk door met het door hen in gang gezette proces. We vragen ons af of u – het hoogste rechtsorgaan in Nederland – de opstelling van de provincie vindt passen bij het respect dat zeker een overheid moet hebben voor de tijd, dat de Raad van State nodig heeft om tot een gefundeerd oordeel te komen."