Rijk van Nijmegen

Brommers en scooters met verbrandingsmotor vanaf 2028 verboden in Nijmegen en Lent

De sloopsubsidie voor oude brom- en snorfietsen vindt tot nu toe veel aftrek in Nijmegen.
De sloopsubsidie voor oude brom- en snorfietsen vindt tot nu toe veel aftrek in Nijmegen. © Unsplash
NIJMEGEN - Het Nijmeegse college stelt aan de gemeenteraad voor om vanaf 1 januari 2028 snorfietsen, brommers en scooters met een verbrandingsmotor niet meer toe te staan binnen de bebouwde kom in Nijmegen en Lent. De gemeenteraad zelf riep het college ertoe op om dit vóór 2030 te regelen. Vanaf 2025 zijn dezelfde voertuigen van voor 2011 al niet meer toegestaan in de binnenstad, Hof van Holland en op de campus Heijendaal. Dit zijn ook de zones die vanaf 2025 zero-emissiezones zijn voor stadslogistiek. Alleen uitstootvrije bestel- en vrachtwagens mogen er dan nog rijden.

Negatieve impact op luchtkwaliteit

Op 23 september 2020 riep de gemeenteraad via een motie van GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en CDA het college op zich tot doel te stellen om vóór 2030 de Nijmeegse fietspaden emissievrij te verklaren. “Het was al langer bekend dat we vanaf 2025 op drie plekken uitstoot van deze voertuigen gaan weren”, zegt wethouder Cilia Daemen (GroenLinks). “Deze voertuigen hebben een negatieve impact op de luchtkwaliteit op fietspaden. Uit onderzoek van de GGD is namelijk gebleken dat brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van onder andere de concentratie ultrafijnstof op de fietspaden. We weten dat alleen die drie gebieden niet voldoende gaan zijn om het probleem op te lossen. We willen voor fietsers die niet bijdragen aan die vervuiling de omgeving gezonder maken, en dat doen we op deze manier. Het verbod wordt gehandhaafd met boetes. Er gaat moet camera’s gemonitord worden, net zoals bij een zero-emissiezone.”

Vervoersarmoede

Tegelijkertijd wil het college voorkomen dat er zogenaamde ‘vervoersarmoede’ ontstaat. Dat wil zeggen: dat mensen die nu afhankelijk zijn van een snorfiets, brommer of scooter met verbrandingsmotor niet zonder vervoer komen te zitten. “We hebben nu al subsidiemogelijkheden voor het laten slopen van het oude voertuig, en voor de komende twee jaar zit er nog twee ton in dat potje”, vertelt Daemen. “We gaan ook monitoren of er de komende tijd vanzelf zo veel mogelijk van deze voertuigen vervangen worden voor schonere alternatieven of dat er nog iets nodig is om dat te stimuleren. Afhankelijk van de uitkomsten is dat in de vorm van een campagne, is extra subsidie mogelijk voorwaardelijk, of koppelen we aan het verkeersbesluit een overgangsregeling. Maar we kondigen deze maatregel ruim op tijd aan, zodat mensen tijd hebben om zich erop voor te bereiden.”