PvdA Heumen stelt vragen over woningbouw

Logo PvdA Heumen
Logo PvdA Heumen © PvdA Heumen
MALDEN - Naar aanleiding van het bericht dat het bouwen van appartementen aan de Ericastraat bij het winkelcentrum in Malden niet doorgaat en de bestaande woningen niet gesloopt worden heeft de PvdA vragen gesteld.
De partij vreest dat dit betekent dat er relatief minder goedkope huur- en koopwoningen gebouwd worden binnen het plan Vitaal Centrum Malden. Het lijkt er op dat de andere onderdelen wel door gaan en dus wil de PvdA weten hoe de balans weer teruggebracht kan worden.
Ook wil de partij weten of er mensen vanwege de plannen verhuisd zijn en of zij weer terug kunnen keren en kunnen huren voor de oude huurprijs.