Rijk van Nijmegen

Weg over Waalbrug gaat St. Titussingel heten naar heiligverklaarde Titus Brandsma

Een standbeeld van Titus Brandsma op de universiteitscampus.
Een standbeeld van Titus Brandsma op de universiteitscampus. © RN7
NIJMEGEN - De weg tussen de het Keizer Traianusplein en de Prins Mauritssingel die over de Waalbrug loopt gaat, als de Nijmeegse gemeenteraad daarmee instemt, de St. Titussingel heten. Die riep zelf rondom de heiligverklaring van Titus Brandsma het college ertoe op om dit traject naar de ‘nieuwe’ heilige met Nijmeegse banden te vernoemen. Nu heet de weg hier nog ‘Waalbrug’.

Motie

In februari nam de raad de motie geïnspireerd op een idee van Nijmegenaar Rob Essers aan. Op 15 mei werd Brandsma heiligverklaard. Niet alle partijen waren even enthousiast over de gekozen locatie en wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) vond dat er al genoeg referenties naar Brandsma waren in de stad. De opdracht van de meerderheid van de gemeenteraad wordt met dit voorstel vanuit het college dus uitgevoerd.

Alleen voornaam

De keuze voor St. Titussingel en niet St. Titus Brandsmasingel heeft meerdere redenen. “We hebben al een Titus Brandsmastraat in Nijmegen [in de binnenstad, red.] en we willen verwarring voorkomen”, vertelt wethouder Tobias van Elferen (D66). “Daarnaast is het Nijmegen gebruikelijk om bij heiligen Sint af te korten en enkel de voornaam van de heilige te gebruiken. Zoals bij de St. Annastraat en de St. Canisiussingel. Omdat het om een grote doorgaande weg gaat, is de benaming ‘singel’ op z’n plaats.” Bij het voorbereiden van het voorstel heeft het college ook het Titus Brandsma Instituut, het Titus Brandsma Memorial, de Nederlandse Provincie Karmelieten en een externe Nijmeegse deskundige op het gebied van straatnaamgeving geraadpleegd over de voorgestelde naamgeving. Allen waren volgens het college positief.

Titus Brandsma en de Tweede Wereldoorlog

Brandsma woonde bijna twintig jaar in Nijmegen, waar hij hoogleraar was aan de Katholieke Universiteit. Brandsma, die van origine uit Friesland kwam, had een bijzondere rol in het verzet tegen de Duitse bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog. Hij verzette zich van meet af aan tegen het opkomende nationaal socialisme en sprak zich uit tegen de Jodenvervolging. Tijdens de oorlog verzette Brandsma zich als voorzitter van de Bond voor Hoger en Middelbaar onderwijs publiekelijk tegen de opdracht om Joodse kinderen toegang tot scholen te ontzeggen leidde en probeerde hij de katholiek per te vrijwaren van NSB-advertenties. In 1942 werd hij gearresteerd door de Duitsers en op transport gezet naar concentratiekamp Dachau, waar hij werd vermoord met een dodelijk injectie.