Noord-Veluwe

Overlast dassen toegenomen in Elspeet

De das
De das © Pixabay
ELSPEET - Volgens de SGP-fractie gemeente Nunspeet is de balans tussen mens en das in Elspeet op dit moment verstoord. De toenemende hoeveelheid dassen veroorzaakt een groeiend aantal meldingen van overlast door de dieren.
De SGP-fractie heeft in een aantal schriftelijke vragen aan het college van burgemeesters en wethouders om een reactie gevraagd op de hoeveelheid overlast die veroorzaakt wordt door dassen in Elspeet. Schade die door dassen wordt veroorzaakt bestaat hoofdzakelijk uit schade aan grasland en akkerbouwgewas. De dieren eten voornamelijk regenwormen, wat in principe geen schade veroorzaakt. Echter als de dassen op zoek moeten naar ander eten, bijvoorbeeld wanneer het grondwaterpeil te laag is en regenwormen dieper in de grond zitten, kan er wel overlast ontstaan. Dassen moeten dan op zoek naar alternatief voedsel, bijvoorbeeld maïs. Om bij de maïs te komen moeten ze maïsstengels omduwen, wat de akker op plekken kapot kan maken. Ook kunnen de dassen in grasland gaan graven om bijvoorbeeld langpootmuggen en engerlingen op te sporen die zich net onder de grasmat ophouden.
Een omgeploegd grasveld
Een omgeploegd grasveld © Eigen foto

Stijgende cijfers

Raadslid De Bruin duidt de stijgende cijfers wat betreft de toenemende overlast in Elspeet: ‘De populatie dassen is in de laatste decennia sterk gestegen. De laatste landelijke cijfers dateren alweer van 2015, toen waren het er zesduizend. Terwijl het in de jaren tachtig nog om twaalfhonderd dassen ging. We hebben geen recentere cijfers, maar we hebben het afgelopen jaar een groeiend aantal bezorgde meldingen gekregen naar aanleiding van overlast door de das. Onze inschatting is dat we sinds 2015 alweer een forse stijging te pakken hebben.’ De fractie vraagt daarom om een dassentelling in Elspeet. Ook vragen ze aan de gemeente om duidelijkheid over schaderegelingen omtrent schade veroorzaakt door dassen. Vanuit de overheid zijn deze schaderegelingen er en de SGP-fractie wil dat de gemeente duidelijk maakt hoe deze regelingen werken en dat ze worden geëvalueerd: ‘Bij toenemende overlast is het goed om de huidige maatregelen en tegemoetkomingen voor inwoners tegen het licht te houden en deze zo nodig bij te stellen.’