Rivierengebied

Mogelijk woningen en nieuwbouw in de plaats voor gemeentekasteel

Het gemeentehuis van Buren in Maurik
Het gemeentehuis van Buren in Maurik © SRC | Menno Provoost
MAURIK - Het college van de gemeente Buren ziet grofweg drie scenario's voor de toekomst van het veel te dure gemeentehuis in Maurik. In één scenario blijft de gemeentelijke organisatie actief in de westvleugel van het gebouw en komen er woningen in de andere helft. Maar het lijkt waarschijnlijker dat er een nieuw gemeentehuis wordt gebouwd.
Het imposante, kasteelachtige gebouw van de gemeente Buren dat in oktober 2004 werd opgeleverd is te duur en te groot voor de gemeentelijke organisatie. Vorig jaar is daarom besloten dat er minimaal 2 ton van de huidige 750.000 euro aan jaarlijkse lasten op bespaard moet worden.
Op een beeldvormende avond voor de raad deelde wethouder Karl Maier globaal de uitkomst van de studies die daarnaar verricht zijn. Dit zonder dat er ook voor de raad nog heel concrete informatie over gedeeld is. Tijdens de bijeenkomst bleek dat daar wel veel behoefte aan is, voordat er keuzes gemaakt kunnen worden.
De wethouder zelf heeft al min of meer geconcludeerd dat het eigenlijk onontkoombaar is om een nieuw gemeentehuis te bouwen. Het is weliswaar mogelijk om het kantoor te behouden in de helft van het huidige gebouw en om in de andere helft zo'n twintig appartementen te realiseren maar dat is duur, stelt de Maier, en dat maakt het lastig om de bezuiniging te halen.
Want naast het bouwen van zo'n twintig appartementen in de Oostvleugel, zou het westelijke deel van het gemeentehuis een behoorlijke opknapbeurt nodig hebben om weer aantrekkelijk in te kunnen werken. Het zou meer op 'het nieuwe werken' moeten worden ingericht met bijvoorbeeld meer flexibele werkwerkplekken, stilte- en overlegruimtes.

'Nieuwbouw aantrekkelijk'

“Willen we een aantrekkelijke gemeente zijn om te komen werken dan moeten we investeren in een nieuwe kantooromgeving”, stelt Maier. “De ruimtes die we nu hebben zijn heel erg traditioneel. Als je bij grote bedrijven kijkt is de kantooromgeving heel anders. Dat is wat mensen verwachten.”
Daarbij zou het voor de vaste lasten aantrekkelijk zijn om nieuw te bouwen. Het zou dan sowieso gasloos gebeuren en bij voorkeur klimaatneutraal en circulair. De bouw van een nieuw gemeentehuis op hetzelfde terrein is daarom 'een reële optie'.
Het oude gebouw wordt dan verkocht om er circa zeventig appartementen te realiseren. Er is ook nog een derde scenario waarbij de gemeente aanvankelijk nog in het gemeentehuis blijft en eerst de oostvleugel tot appartementen verbouwd wordt. Later, wanneer er een nieuw gebouw voor de gemeente is, zou dan de westvleugel volgen.

'Bestaande gebouwen'

Maar veel raadsleden zijn nog niet zo ver. Zo denken Erik Zaaijer (PCG) en Sander van Alfen (Gemeentebelangen) eerder aan het aanpassen van bestaande gebouwen zoals een lege school en het werken op meerdere plaatsen in de gemeente zoals in dorpshuizen. Dit zou ook het 'kerngericht werken' dat de gemeente nastreeft bevorderen.
“Misschien is het inderdaad veel voordeliger om nieuw te bouwen”, zegt Van Alfen, “maar misschien hoeft dat helemaal niet en kunnen we de medewerkers laten werken in gebouwen die we al hebben of die ter beschikking zijn door de hele gemeente. Laten we daar ook serieus naar kijken.”
Maar volgens Maier en de ambtelijke organisatie is dat niet haalbaar of wenselijk. Er zijn geen bestaande gebouwen waar de ambtelijke organisatie in past. En het werken op verschillende plekken zou met de beperkte schaal van de gemeente erg onpraktisch zijn. Wat overigens niet wil zeggen dat er geen gemeentelijke dienstverlening in verschillende kernen kan zijn.
Met zo'n zeventig woningen voor sociale woningbouw of starters, kan de gemeente met het project in deze categorie een mooie slag maken. Veel raadsleden hebben daar wel oren naar, maar niet iedereen. Want dit levert uiteraard minder geld op. Zo vindt Zaaijer dat de gemeente in principe voor de hoogst mogelijke opbrengst moet gaan. “Het is een A-locatie met veel ruimte eromheen en aan het water”, zegt hij. “Je moet allereerst voor de hoogst mogelijke bieding gaan dan kun je altijd nog afschalen. Wanneer je aan de onderkant begint wordt dat lastig.”

'Sociale en starterswoningen'

De grote coalitiepartner Gemeentebelangen lijkt daar bij monde van Gerdjan Keller minder voor te voelen. “De inwoners hebben ook een beeld bij wat er met het gemeentehuis moet gebeuren”, zegt hij. “” Als je het kunt bereiken zou je er sociale en starterswoningen moeten maken. Dan luister je naar een geluid dat toch veel inwoners laten horen.”
De partijen zijn het erover eens dat er ook hierover meer informatie nodig is en dat de invulling in het bredere kader van de behoefte aan woningen en de bouw in de hele gemeente bekeken moet worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat met het realiseren van veel sociale woningen op deze plek andere projecten met meer dure woningen elders makkelijker van de grond komen.
Wanneer de plannen hun beslag kunnen krijgen is nog onduidelijk. Hoewel sommige raadsleden zich dus al lieten verleiden tot uitspraken over de gewenste woningen en uitvoeringsvoorstellen over het nieuwe gemeentehuis: 'een sobere schuur of toch iets met meer allure', wil een groot deel van de raad toch echt eerst meer van de beschikbare informatie zien.
“Ik merk aan mezelf dat ik heel erg behoefte heb aan cijfertjes en meer informatie”, zegt Sander van Alfen. “Hoe eerder we dat hebben, hoe eerder we er ook over kunnen praten. Het zijn interessante opties, ik zie het als varianten waar we er wel meer van nodig hebben. Er is natuurlijk heel veel informatie bij het college. We zouden al die informatie zo snel mogelijk willen ontvangen zodat we ons er ook echt verder in willen verdiepen.”
Een van de aspecten is ook hoeveel het gemeentehuis nog opbrengt. Het gebouw werd in 2004 voor zo'n 16 miljoen euro neergezet. Daarnaast is nog 2 miljoen uitgetrokken voor het park eromheen. Volgens een recente taxatie zou het nu nog maar zo'n 4 à 4,5 miljoen euro waard zijn.