Rivierengebied

Druten krijgt toch een Jeugdraad, na twee jaar uitstel door corona

Druten krijgt toch een Jeugdraad, na twee jaar uitstel door corona
Druten krijgt toch een Jeugdraad, na twee jaar uitstel door corona
DRUTEN - De gemeente Druten krijgt volgend jaar alsnog een Jeugdraad, die tot taak krijgt om een brug te slaan tussen de jeugd in de gemeente en de lokale politiek. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de Jeugdraad twee jaar geleden al aan de slag zou gaan, maar vanwege corona is dat steeds uitgesteld.
In de Begroting 2023 - 2026 is door de gemeenteraad 10.000 euro gereserveerd voor het instellen van een Jeugdraad in Druten. Het plan voor een Jeugdraad wordt gesteund door alle zes de politieke partijen in de raad. Ook het college van B&W staat volledig achter het idee van een Jeugdraad.

Jeugdraad weet wat er leeft onder jongeren

De leden van de Jeugdraad kunnen de jongeren in hun gemeente wijzen op de rechten die zij hebben. Ook leert de raad aan de jeugd hoe democratie werkt en hoe men zo goed mogelijk kan deelnemen aan de samenleving.
Verder krijgen de gemeenteraad en het college door de plannen en activiteiten van de Jeugdraad meer inzicht over hoe de jeugd tegen de eigen gemeente aankijkt en wat zij belangrijk vinden.
Daarnaast zal de gemeenteraad onderwerpen aanreiken, waarover de leden van de Jeugdraad hun mening mogen geven. De Jeugdraad heeft ook tot taak om zelf onderwerpen aan te dragen, die leven onder de jeugd in Druten.