Rijk van Nijmegen

Carillon in toren Kasteel Wijchen ‘technisch mogelijk'

Het initiatief voor het plaats van een carillon in de toren van Kasteel Wijchen zorgt tot nu toe voor verdeeldheid.
Het initiatief voor het plaats van een carillon in de toren van Kasteel Wijchen zorgt tot nu toe voor verdeeldheid. © Google
WIJCHEN - Het is technisch mogelijk om een carillon te plaatsen in de toren van Kasteel Wijchen. Een burgerinitiatief probeert dit al enkele jaren op eigen kosten voor elkaar te krijgen, maar het Wijchense college ziet dit niet zitten en hield de boot af. Op last van de raad moesten enkele onderzoeken uitgevoerd worden, waaronder een draagvlakonderzoek en een technisch onderzoek. Dat laatste is inmiddels uitgevoerd en blijkt hoopgevend te zijn voor de initiatiefnemers van het carillon.

Werkgroep

Op 30 september 2021 werd een initiatiefvoorstel over het carillon van Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal aangenomen. Het college kreeg de opdracht nogmaals zorgvuldig te bekijken of het plaatsen van een carillon in de kasteeltoren mogelijk is. Daarna werd door het college een werkgroep in het leven geroepen met twee voor- en twee tegenstanders, een ambtenaar en een onafhankelijk voorzitter. Bij de start heeft de werkgroep zichzelf de opdracht gegeven er op toe te zien dat de onderzoeken neutraal van opzet zijn.

Technisch onderzoek

Zoals bekend wordt het benodigde bedrag door de initiatiefnemers bijeengebracht en vormt dit geen obstakel. Ook de webcam die in de toren geplaatst zou worden komt niet door de carillon in gevaar. Sterker nog, de initiatiefnemers hebben aangeboden deze ook te financieren. De volgende vraag was of de benodigde bouwwerkzaamheden geen belasting voor de kasteeltoren zouden vormen en het überhaupt technisch mogelijk is om er een carillon in te plaatsen. Daarvoor moest technisch onderzoek uitgevoerd worden. “Dit onderzoek is uitgevoerd”, laat het college nu weten aan de gemeenteraad. “De uitkomst is dat het technisch mogelijk is een carillon in de kasteeltoren te plaatsen. De definitieve tekeningen en berekeningen moeten nog worden uitgevoerd.”

Meer onderzoek

Een aantal zaken moet nog onderzocht worden. Bijvoorbeeld of het carillon samen kan gaan met de plannen van Stichting Museum Kasteel Wijchen. Ook moet er nog een audiologisch onderzoek plaatsvinden om de geluidsbelasting voor omwonenden vast te stellen. Daarnaast is de opdracht van de raad om een onderzoek uit te voeren naar het draagvlak onder Wijchenaren voor het carillon. Ook dat onderzoek moet nog uitgevoerd worden. Opvallend genoeg is niet van tevoren bepaald wat een acceptabel draagvlak zou moeten zijn.

Cultuurhistorie

Planoverleg Cultuurhistorie Gelderland heeft daarnaast cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd. “Er ligt een preadvies op basis van dit onderzoek van Planoverleg Cultuurhistorie Gelderland”, schrijft het college. “In het pre-advies staan aanbevelingen met het oog op verdere besluitvorming.” Wat die adviezen zijn, is echter nog onbekend.